Hoofdstuk 1 World Society for the Protection of Animals - WSPA 1.1 Het begon met kikkerbillen In de loop der jaren hebben verschillende nationale organisaties van dierenbeschermers zich verenigd tot enerzijds de World Federation for the Protection of Animals en aan de andere kant de International Society for the Protection of Animals. Aangezien de doelstellingen van beide organisaties nagenoeg identiek waren, lag het voor de hand dat ze zouden samengaan. Zo ontstond in 1981 de World Society for the Protection of Animals (WSPA). In het eerste jaar van haar bestaan kwam WSPA op verschillende fronten in actie. Bijvoorbeeld tegen de handel in Indiase kikkerbillen, waarbij honderdduizenden dieren levend in tweeën werden gesneden. Ook deed WSPA onderzoek naar de omstandigheden waarin vee vanuit Afrika naar Ierland werd getransporteerd en bood de organisatie hulp aan dieren in Zuid-Italië die door een aardbeving waren getroffen. Hiermee liet WSPA direct haar belangrijkste kenmerken zien: mondiaal, in actie tegen uitwassen van dierengebruik, onderzoek doen en verlenen van directe noodhulp. Elk dier, als voelend wezen, doet ertoe. 1.2 Doelstelling en missie WSPA heeft zich ten doel gesteld wreedheid tegen dieren te voorkomen, het lijden van dieren te verzachten en een respectvolle omgang met dieren te stimuleren. Onze missie, kort gezegd, is het leven van dieren te verbeteren – wat ons de taak geeft een gedragsverandering bij mensen te realiseren. 4 - jaarverslag 2012 1.3 Visie In onze visie is er een betere wereld mogelijk: een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. Ons uitgangspunt is dat dieren wezens zijn met gevoel en bewustzijn en dat ze alleen daarom al recht hebben op respect en compassie. Voor WSPA staat vast dat dieren behoeften, instincten en een natuur hebben die biologisch zijn bepaald, en dat ze pijn en lijden kunnen ervaren dat elk dier als individu een eigen, intrinsieke waarde heeft, en het de verantwoordelijkheid van de mens is te zorgen dat zijn welzijn wordt gerespecteerd en beschermd dat het leven van dieren vrij moet zijn van vermijdbaar lijden veroorzaakt door de mens, en dat dieren niet als product, als ‘ding’ mogen worden behandeld. 1.4 Werkwijze WSPA is hulpverlener, campagnevoerder en lobbyist. Met andere woorden, we verbeteren dierenwelzijn met: • praktische hulpprojecten voor dieren in nood; • voorlichting om het respect voor dieren te vergroten; • lobbyactiviteiten om beschermende wetgeving en diervriendelijk beleid te realiseren. Pagina 3

Pagina 5

Heeft u een krant, digitaal bladeren of e-catalogussen? Gebruik Online Touch: club blad digitaliseren.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication