Vierde doelstelling Het mondiale akkoord over duurzame ontwikkeling dat in Rio de Janeiro wordt gesloten, bevat een verwijzing naar duurzame veeteelt In het internationale debat over duurzame ontwikkeling is meestal weinig aandacht voor dieren. Maar ongeveer vijftig miljard kippen, varkens, koeien en andere dieren leven in een vee-industrie waarin zíj vaak lijden, en waar ook de mens en de planeet onder zuchten. De massale ‘productie’ van dieren is desastreus voor het milieu: regenwouden worden gekapt om veevoer te verbouwen, water raakt vervuild en de uitstoot van broeikasgassen is enorm. Dierziekten bedreigen de volksgezondheid, net als de resistentie van vee tegen antibiotica en een ongezond eetpatroon van mensen. Twee jaar terug begon WSPA zich daarom voor te bereiden op de VN-top in Rio de Janeiro (juni 2012) waar meer dan 120 regeringsleiders zouden praten over een duurzame toekomst voor de aarde. Het slotdocument Waarom lobbyen bij de VN? Als internationale dierenbeschermingsorganisatie wil WSPA dierenwelzijn op het allerhoogste politieke niveau op de agenda zetten, dat van de Verenigde Naties. Daar maakt de wereld beleidskaders op grote onderwerpen als voedselzekerheid, armoedebestrijding, klimaatverandering en rampenbestrijding. Als dierenwelzijn daarin betrokken wordt, komt dat uiteindelijk miljarden dieren ten goede. Als dierenwelzijn er buiten blijft, blijven dier en mens met de verschrikkelijke gevolgen zitten. En worden ze waarschijnlijk erger. Bijvoorbeeld als legbatterijen nog meer worden gepromoot vanuit de (misplaatste) gedachte dat ze voedselzekerheid opleveren. Mensen bewegen om dieren te helpen via lobby en campagnes - 53 Pagina 52

Pagina 54

Interactieve web spaarprogramma, deze tijdschrift of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van eonderwijsmagazines.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication