Zo werken we In gebieden waar mensen grote risico’s lopen, bereiden wij ze voor op mogelijke rampen door ze te voorzien van noodzakelijke hulpmiddelen om hun vee en huisdieren te beschermen, door training en voorlichting. Als het noodlot toeslaat, zijn wij er met hulp – medische zorg, onderdak en voedsel. We laten overheden en humanitaire hulporganisaties zien dat de bescherming van dieren vaak ook de bescherming is van het welzijn en de inkomsten van mensen. Dit hebben we gedaan Aan het jaar 2012 hadden we de handen vol met onze rampenhulpverlening. Er waren 22 situaties in negentien landen waarbij we inventariseerden of en welke hulp dieren nodig hadden. Veertien keer kwamen we inderdaad in actie, in tien landen1 . Ruim 137.000 dieren en de gemeenschap waarin ze leven hadden daar (enorme) baat bij. Bovendien waren nog eens 343.000 dieren gebaat bij preventieprojecten. Daarmee helpen we gemeenschappen zich tegen rampen te wapenen en risico’s te verminderen. Water speelde vorig jaar een hoofdrol: op de ene plek het tekort eraan, op de andere juist het teveel. Zo werd het Machkhowagebied in Assam (India) getroffen door de ergste overstromingen in dertig jaar. Twee miljoen mensen moesten hun huis verlaten en lieten de meeste van hun dieren noodgedwongen achter. Veel dieren overleefden niet. Sommige werden door het water meegesleurd en verdronken. Andere vielen ten prooi aan ziekten die zich onder de vochtige en onhygiënische omstandigheden snel verspreidden. Of ze werden slachtoffer van de enorme zwermen muggen. 1 In 2012 kwamen we, soms meerdere keren, in actie in: Brazilië, Fiji, Mexico, India, Paraguay, Vietnam, Filipijnen, Chili, Haïti en Kenia. 56 - jaarverslag 2012 WSPA hielp op twee manieren. Ten eerste voorzagen we achtergebleven runderen en varkens van eten en zetten we acht veterinaire posten op in afgelegen gebieden. Van daaruit behandelden we gewonde en zieke dieren en voorkwamen epidemieën. Daarmee hielpen we zo’n 50.000 dieren direct en nog eens 190.000 indirect. WSPA is de enige internationale organisatie met fulltime teams die zijn getraind om direct, waar ook ter wereld, noodhulp te bieden aan dieren. Ten tweede ontwikkelen we voor de lange termijn een Model Disaster Risk Reduction village: een ‘modeldorp’ dat goed is voorbereid op toekomstige rampen. Met de bewoners brachten we in kaart welke stukken land gevaar lopen onder water te komen staan, via welke evacuatieroutes het vee in veiligheid gebracht kan worden en om welke dieren het gaat. Door onze hulp zal het dorp straks beschikken over een veilig heenkomen voor dieren, voorraden veevoer voor tijden van nood, medische hulpmiddelen en inwoners die een diergeneeskundige training hebben gehad. In 2013 zal dit project afgerond worden en als voorbeeld kunnen dienen voor andere dorpen in het stroomgebied van de Brahmaputra. Het noorden van Mexico kampt al twee jaar met het tegenovergestelde van overstromingen: in delen van het district Chihuahua valt nauwelijks een spat regen. Met als gevolg voedselschaarste voor mens en dier en een lokale economie (geënt op landbouw en veeteelt) die vastloopt. Vele duizenden runderen zijn intussen gestorven. WSPA is er sinds februari 2012 actief. Om boeren te helpen hun vee gezond en in leven te houden, verstrek Pagina 55

Pagina 57

Scoor meer met een webwinkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication