redden van zeeschildpadden in sommige ogen immers misplaatst. Maar de bescherming van dieren is geen overbodige luxe, laten we zien. Ze is een onmisbaar onderdeel van de oplossing voor grote mondiale problemen als voedselschaarste, klimaatverandering en de verspreiding van ziekten. Dierenwelzijn mag een morele kwestie voor WSPA zijn, wetenschappelijk onderbouwd tonen we ook aan dat het voor de mensheid als geheel van essentieel belang is. • Om in 2050 de 9,1 miljard mensen op aarde te kunnen voeden, is de westerse voorkeur voor steeds meer vlees en dierlijke producten onhoudbaar. • Bij een overstroming of orkaan wordt een land jaren teruggeworpen in zijn ontwikkeling doordat wegen, scholen, ziekenhuizen én veestapels verloren gaan. • Niets beschermt mensen beter tegen hondsdolheid dan het inenten (en dus niet het massaal afmaken) van zwerfhonden. WSPA kiest daarom altijd voor oplossingen die werken voor dier en mens. Alleen zo kan het welzijn van dieren blijvend verbeteren – in plaats van even, soms, of op maar een paar plekken ter wereld. Onze werkwijze is geënt op positieve actie en gericht op samenwerking. We bundelen de krachten van mensen die een eind willen maken aan het lijden van dieren; lokaal, nationaal en internationaal. We werken met diereigenaren, lokale (dieren)organisaties, consumenten, producenten, (detail)handel, politici, media en invloedrijke instanties zoals overheden en de Verenigde Naties. Voor WSPA zijn ze allemaal partners in change. 1.5 Meerwaarde WSPA is de grootste alliantie van dierenwelzijnsorganisaties ter wereld. Met ruim negenhonderd partners in meer dan vijftig landen maken we een groot verschil. Elke dag. Voor ontelbare dieren. Verschil tussen welzijn en lijden. Verschil tussen leven en dood. We zijn de enige internationale organisatie die met fulltime teams direct noodhulp biedt aan dieren getroffen door een ramp. We zijn wereldleider op het gebied van diervriendelijk en duurzaam beheer van populaties zwerfhonden. We hebben een bijzondere adviesstatus bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa. We hebben toegang tot beslissers op sleutelposities bij nationale overheden, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Doordat zij ons horen, kunnen we samen het leven van dieren écht veranderen. WSPA onderscheidt zich door: • • een duurzame aanpak met blijvende oplossingen voor de dieren. Ons ultieme doel is het realiseren van gedragsveranderingen bij mensen die beklijven. hart voor dieren en begrip van mensen (waardoor we kiezen voor een aanpak die dierenwelzijn juist (ook) voor mensen relevant maakt) • • • • een mondiale reikwijdte plus lokale aanwezigheid een sterk vermogen te ‘binden’ en samenwerking te bevorderen grote kennis van wetgeving en beleid inzake dierenwelzijn grote kennis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten die met dieren te maken hebben sterke politieke contacten: lokaal, nationaal en internationaal 6 - jaarverslag 2012 Pagina 5

Pagina 7

Voor drukwerk, online onderwijsmagazines en folders zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication