Zo werken wij WSPA beschermt in het wild levende dieren door voorlichting te geven over de producten en het ‘vermaak’ waar zij aan worden opgeofferd; om zo de vraag ernaar te verminderen. We overtuigen regeringen van de noodzaak van wetten die dieren in het wild beschermen; en van de noodzaak die te handhaven. Met onze partners zetten we projecten op die plaatselijke gemeenschappen aansporen voor hun omgeving te zorgen in plaats van uit te buiten. Zodat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder wrede dierexploitatie. Dit hebben we gedaan Zeventien jaar werkte WSPA om een eind te maken aan een wrede traditie in India: een traditie waarbij beren van dorp naar dorp worden gesleept om er te ‘dansen’ voor toeschouwers. Als welp weggekaapt bij de moeder, wordt een jonge beer dit dansen geleerd doordat zijn neus of gehemelte wordt doorboord en een touw door de open wond wordt getrokken. Door daaraan te blíjven trekken, is de eigenaar in staat het dier zijn leven lang onder controle te houden en op commando te laten dansen. Maar in november 2012 bereikten we ons doel: India werd officieel ‘dansbeervrij’ verklaard! Dat gebeurde op een bijeenkomst waar de Indiase overheid een nationaal plan afkondigde ter bescherming van beren en hun welzijn; een plan waaraan ook WSPA heeft meegewerkt. Wij en onze partner Wildlife Trust of India zijn ontzettend blij dat onze aanpak en de constante steun van supporters wereldwijd hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Betere tijden lijken ook voor andere beren in zicht. In september namen 84 landen en meer dan negenhonderd natuurbeschermingsorganisaties een motie aan 64 - jaarverslag 2012 India dansbeervrij! Hoe pakten we het aan? Door ons op oorzaken en gevolgen te richten. We • • • • verzorgden voorlichtingsprogramma’s over berenwelzijn in dorpen die uitliepen voor dansberen droegen bij aan handhaving van de wet opdat er geen welpen meer werden gestolen droegen bij aan de levenslange opvang van in beslag genomen beren hielpen beereigenaren aan andere manieren om de kost te verdienen Pagina 63

Pagina 65

Voor brochures, online kranten en PDF's zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw mailings.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication