Social media Vooral op Facebook werden forse vorderingen gemaakt: het aantal fans groeide van ruim 1.800 naar meer dan 23.000. Op Twitter had WSPA eind 2012 3.130 volgers, vergeleken met 1.750 een jaar eerder. ) TERUG NAAR DE HOOFDTEKST Persberichten In 2012 verzond WSPA 47 persberichten en zag zich terug in meer dan 400 publicaties, waarvan bijna 300 in print, 120 digitaal, 6 radio en 4 televisie. De belangrijkste onderwerpen waren de zuivelcampagne (Binnenmelkvrij!), dierenkampioenen en Red Collar.) TERUG NAAR DE HOOFDTEKST Opinie Er werden duidelijk meer opiniebijdragen aangeleverd dan geplaatst. Die strenge selectie kan verklaard worden uit de beperkte ruimte in de media voor inbreng van derden, de weliswaar stijgende maar nog altijd geringe aandacht voor dierenwelzijn, het gebrek aan nieuwswaarde van onze inbreng en – last but not least – de nog altijd relatieve onbekendheid van onze organisatie. Dit laatste is bijna een vicieuze cirkel, een zichzelf in stand houdend fenomeen. Wie onbekend is, krijgt geen aandacht en blijft daardoor onbekend. TERUG NAAR DE HOOFDTEKST Extra informatie - 87 Pagina 86

Pagina 88

Scoor meer met een web winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication