Verbonden door afspraken De internationale WSPA-organisatie is onderling verbonden door tal van afspraken, zoals • • het Policy Booklet de Finance Policy • de Human Resources Policy Het hoofdkantoor in Londen fungeert voornamelijk als centrale, coördinator en dienstverlener. Het begeleidt de ontwikkeling van onze mondiale strategie, formuleert gezamenlijke standaarden, verleent centrale diensten, bestemt een deel van de wereldwijde bestedingen, Kantoren WSPA 1. Hoofdkantoor WSPA International, Verenigd Koninkrijk 2. Afrika, Tanzania 3. Australië 4. Brazilië 5. Canada 6. Centraal Amerika, Costa Rica 7. China 8. Denemarken 9. India 10. Midden-Oosten, Londen 11. Nederland 12. Nieuw-Zeeland 13. Thailand 14. Verenigd Koninkrijk 15. Verenigde Staten 16. Zuid-Amerika 17. Zweden initieert mondiale campagnes en coördineert internationale activiteiten. De afzonderlijke kantoren zijn binnen ons raamwerk van afspraken en de mondiale strategie autonoom bij de uitvoering van hun werk. Ze geven er lokaal invulling aan en opereren daardoor op een manier die past in de eigen politieke, economische, sociale, culturele en juridische omgeving. Hun verantwoordelijkheid betreft de eigen hulpprojecten, lobby- en voorlichtingsactiviteiten en het werven van fondsen (die deels door henzelf en deels door het internationale kantoor worden besteed). Ze dragen bij aan WSPA’s strategieontwikkeling en de verbetering van gedeelde instrumenten, zoals methodieken voor het plannen, monitoren en evalueren van ons dierenwelzijnswerk. Meer informatie over onze internationale managementstructuur leest u op de site van WSPA International. 2.1.3 Samenwerking met anderen WSPA was behalve een organisatie ‘op zich’ ook de grootste alliantie van dierenwelzijnorganisaties ter wereld. In meer dan 150 landen hadden we zo’n duizend lidorganisaties. Tot 2011 waren zij formeel lid van WSPA. Vanwege de bureaucratie die hierbij voortdurend op de loer lag, zijn we daarvan afgestapt. We werken nu met dynamische partnerschappen, zo nodig geformaliseerd in een Memorandum of Understanding (MoU). Om de kracht van het oude netwerk van lidorganisaties te behouden en vooral ook verder uit te bouwen, hebben we Animal Mosaic opgezet: een internetplatOrganisatie - 9 Pagina 8

Pagina 10

Scoor meer met een e-commerce shop in uw nieuwsbrieven. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication