5. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing: a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen; b. indien de directeur is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht tot directeur of toezichthouder van de ontvangende entiteit. 6. Directeuren en/of leden van de raad van toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. 7. Directeuren en leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de raad van toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt de betrokken directeur en/of het betrokken lid van de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van de betrokken directeur en/of het betrokken lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald. TERUG NAAR DE HOOFDTEKST Pagina 104

Pagina 106

Heeft u een lesboek, ibrochure of digitale onderwijs catalogi? Gebruik Online Touch: nieuwsbrief online bladerbaar op uw website plaatsen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication