1.5 Meerwaarde WSPA werkt aan het beëindigen van wreedheid tegen dieren, niet in slechts één land of regio maar overal ter wereld. Met lokale partners in meer dan vijftig landen maken we een groot verschil. Elke dag. Voor ontelbare dieren. Verschil tussen welzijn en lijden. Verschil tussen leven en dood. WSPA is wereldleider op het gebied van diervriendelijk en duurzaam beheer van populaties zwerfhonden. En op het gebied van noodhulpverlening aan dieren getroffen door een ramp. Hierbij werken we zij aan zij met dierenorganisaties, overheden, internationale instellingen en humanitaire hulpverleners. Onze noodhulpteams zijn direct en overal inzetbaar. Soms zijn ze de enige die erin slagen dieren in een rampgebied te bereiken, en ze de hulp te geven die nodig is. WSPA heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties (VN) en een bijzondere adviesstatus bij de Raad van Europa. We werken samen met sleutelinstellingen die het lot van miljarden dieren kunnen verbeteren. Zoals nationale overheden, de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Doordat zij ons horen, kunnen we samen het leven van dieren écht veranderen. Universele Verklaring voor Dierenwelzijn WSPA wil aanvaarding door de Verenigde Naties van een verklaring die erkent dat dieren intrinsieke waarde hebben en dat hun welzijn dient te worden gewaarborgd en bevorderd: de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn. De verklaring is een springplank naar verandering, waarmee we willen bereiken dat mensen in alle contreien van de wereld, in alle hoedanigheden, functies en sectoren op de hoogte zijn van de principes van dierenwelzijn en ze kunnen toepassen. Onze organisatie is er voor aaibare en niet-aaibare dieren; voor tamme en wilde; voor dieren die leven tussen mensen of juist door mensen worden weggestopt. Wij zijn hun pleitbezorger en beschermer. We maken ons hard voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn – een initiatief dat intussen is omarmd door meer dan veertig regeringen en 2,3 miljoen burgers. Wij doen, wat getuige onze vele partners en de circa 500.000 mensen die ons financieel steunen, nodig is in de wereld. WSPA onderscheidt zich door: • • een duurzame aanpak met blijvende oplossingen voor dieren hart voor dieren en begrip van mensen – waardoor we kiezen voor een aanpak die dierenwelzijn ook relevant voor mensen maakt • een mondiale reikwijdte plus lokale aanwezigheid • structurele oplossingen en hulp bij tijdelijke nood • een sterk vermogen te ‘binden’ en samenwerking te bevorderen • • • grote kennis van wetgeving en beleid inzake dierenwelzijn grote kennis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten die met dieren te maken hebben sterke politieke contacten: lokaal, nationaal en internationaal WSPA - 11 Pagina 10

Pagina 12

Voor brochures, online folders en artikelen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw mailings.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication