en professioneel. Goede ideeën, in lijn met de WSPAstrategie, krijgen bij ons altijd een kans. We hechten aan onze open cultuur, duidelijke communicatie, onderlinge collegialiteit en betrokkenheid bij elkaar en onze doelstelling. De vruchten die dat afwerpt zijn bijvoorbeeld een laag ziekteverzuim. Al jaren is dat minder dan twee procent: ruim onder het Nederlands gemiddelde van zo’n vier procent zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ons percentage ziekteverzuim in 2013 was 0,9 procent. De salarissen van WSPA Nederland zijn marktconform: de beloning van medewerkers is vergelijkbaar met die bij andere charitatieve organisaties. Het beginsalaris is (daarnaast) afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verhoging van het loon baseren we op functioneringsevaluaties. WSPA werkt niet met eindejaarsuitkeringen of bonussen: het geld dat onze donateurs ons geven, besteden we zoveel mogelijk aan het verbeteren van dierenwelzijn. Omdat veruit de meeste werknemers en het bestuur van WSPA Nederland de huidige afspraken inzake arbeidsvoorwoorden voldoende vinden, is er momenteel geen aanleiding om aansluiting te zoeken bij een cao. 2.2.3 Vrijwilligersbeleid en -inzet WSPA is geen vrijwilligersorganisatie zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis dat is. In Nederland hebben we geen eigen opvangreservaten, dierenklinieken of teams om straathonden in te enten tegen hondsdolheid. Onze behoefte aan vrijwilligers is dus bescheiden. Maar er zijn altijd situaties waarin ook wij vrijwillige medewerkers hard nodig hebben. Bij het aanbieden van petities op het Binnenhof bijvoorbeeld. Of bij acties om media-aandacht voor campagnes te genereren. Daarom koesteren we de mensen die zich belangeloos voor ons inzetten. We betalen reis- en onkosten, verzorgen materialen die ze ook los van grotere actiemomenten kunnen gebruiken en bedanken ze persoonlijk. Vrijwilligers die geld voor WSPA willen inzamelen, krijgen van ons tips & tricks en actie-ideeën. Voor Organisatie - 17 Pagina 16

Pagina 18

Heeft u een brochure, i paper of web catalogussen? Gebruik Online Touch: cursus online bladerbaar publiceren.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication