Samenvatting WSPA Nederland in 2013: paradoxen Het jaar 2013 was voor WSPA een jaar met een aantal belangrijke paradoxen. De eerste was het feit dat we meer geld dan ooit konden overmaken naar ons hoofdkantoor in Londen: € 4.750.000. Terwijl het aantal vaste donateurs helaas iets daalde. De oplossing van dit raadsel is dat we bedacht werden met een grote nalatenschap. Omdat meer euro’s betekenen dat we meer voor dieren kunnen doen, zijn we erg blij met het enorme bedrag dat onze donateurs ons hebben gegund. We danken hen dan ook hartelijk. Maar aangezien nalatenschappen niet te plannen en dus ook niet te begroten zijn, baart het dalend aantal donateurs ons zorgen. Vandaar dat we in 2013 verder zijn gegaan met de vernieuwing van onze communicatie met donateurs en het betrekken van hen bij ons werk voor de dieren. Niet langer een one size fits all-benadering maar onderscheid maken naar onder meer leeftijd, levenssituatie, lengte van donateurschap, specifieke interesses et cetera. Daarvan is nog niet alles ook al doorgevoerd in het verslagjaar, maar de voorbereidingen zijn wel afgerond. Dit denk- , onderzoeks- en discussieproject heeft veel tijd en energie gekost, waardoor bijvoorbeeld het ontwikkelen van donatierelaties met bedrijven geen prioriteit kon krijgen. Een andere paradox bleek opnieuw de wereld waarin wij werken, onze omgeving. Terwijl in het algemeen de belangstelling voor en de betrokkenheid met dierenwelzijn, zeker in ons land, toeneemt, gaat het met de dieren niet aantoonbaar beter. Voor een belangrijk deel komt dat door de economische groei in grote landen als Brazilië, India en China die ertoe leidt dat meer mensen meer vlees eten. En dat is niet de enige reden. Ook in het Westen vindt schaalvergroting en intensivering plaats en wordt het dier steeds meer als product gezien. Afgezien van de vraag hoe die ontwikkeling gaat uitpakken voor bijvoorbeeld het milieu, maken wij ons vooral zorgen over de wijze waarop in dat kader met dieren wordt omgegaan. Wat betreft campagnes waren we met name succesvol met onze ‘Stap van de olifant af!’ campagne. Niet minder dan dertien Nederlandse reisorganisaties hebben laten weten ritjes op, of shows met olifanten uit hun aanbod te schrappen. Een andere goedlopende campagne was die tegen het opsluiten van civetkatten om koffiebonen te ‘produceren’. De belangrijkste koffiehandelaren in ons land haalden al snel deze kopi luwak uit de schappen, totdat gegarandeerd kan worden dat de bonen alleen van in het wild levende dieren afkomstig zijn. De campagne ‘Alle koeien in de wei!’ leverde minder tastbaar resultaat op in 2013. Met name grote supermarktketens zijn moeilijk in beweging te krijgen voor meer producten op basis van weidezuivel. Wij blijven ze echter kritisch volgen omdat het aanbod van zuivelproducten gebaseerd op weidemelk ver achterblijft bij de door henzelf verklaarde doelstelling dat tenminste twee derde van de melkkoeien in de wei loopt. Hoewel de afdeling communicatie er hard aan trekt, neemt de naamsbekendheid van WSPA slechts mondjesmaat toe. Dit geldt zowel voor de massamedia als voor de sociale media. Met name op radio en televisie is de leukheid van onderwerpen bij tal van programma’s een belangrijk criterium. En dierenleed is niet leuk. Daarnaast zijn wij niet bereid om veel geld uit te geven aan gekochte publiciteit, ook al omdat we in 2014 onze naam gaan veranderen. De donaties die wij ontvangen besteden we liever aan de dieren. Pagina 6

Pagina 8

Voor spaarprogramma, online presentaties en drukwerk zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication