Zuidoost-Aziatische landen nog altijd beren opgesloten en van hun gal beroofd. Maar de afgelopen jaren is de strijd hiertegen betrekkelijk succesvol geweest. Bij voorbeeld in Vietnam. Sinds de overheid daar in 2005 het aftappen van galberen verbood is, volgens officiële cijfers, het aantal beren in deze ‘bedrijfstak’ bijna gehalveerd: van 4.500 naar 2.300. Maar er zijn helaas veel aanwijzingen dat er activiteiten illegaal doorgaan. In 2013 gingen medewerkers van WSPA en van partnerorganisatie ENV (Educatie voor de Natuur in Vietnam) op pad in Phúc Tho, een beruchte wijk in het westen van de hoofdstad Hanoi. Zonder enige moeite vonden ze daar in korte tijd tientallen galberenfaciliteiten. Een duidelijk bewijs dat de bestaande wetgeving gaten vertoont en ook dat naleving van de wet en de controle daarop tekort schieten. Toch zijn er zeker goede vooruitzichten. Niet alleen hebben meer dan honderdduizend Vietnamezen plechtig beloofd geen berengal te gebruiken, ook werken een kleine vierduizend mensen vrijwillig voor ENV om misdadig gedrag tegenover wilde dieren op te sporen en aan te geven. Daaronder ook het illegaal tappen en verkopen van berengal. WSPA werkt samen met de regering van Vietnam, maar dringt er bij haar ook op aan om gaten in de wetgeving te dichten en het verbod op berengal beter af te dwingen. De strijd verloopt niet alleen via wetgeving en betere controle daarop. Er wordt ook een taai psychologisch gevecht gevoerd. Dat houdt onder meer in dat galbeerhouders regelmatig brieven, ansichtkaarten en telefoontjes krijgen om ze aan te moedigen met hun activiteiten te stoppen. Ook helpen we mee openbare bijeenkomsten in bepaalde dorpen te organiseren waarop het lokale gezag onder druk wordt gezet om de regels te handhaven. En verder wordt via internet en massamedia geprobeerd de productie en verkoop van berengal te bemoeilijken. Het gaat er overigens niet alleen om de productie aan te pakken, zeker zo belangrijk is de vraag naar gal te verminderen. Om dat doel dichterbij te brengen wordt het publiek gestimuleerd in actie te komen. Met spotjes op televisie, studententheater en tekeningen tekenwedstrijden van schoolkinderen over bescherming van beren. Het werk is zeker nog niet af. Maar zoals WSPA met haar partners en dankzij haar donateurs en supporters aan de uitbuiting van beren in Griekenland, Turkije en India een einde heeft weten te maken, zo zal het ook gaan in Zuidoost-Azië. Stap voor stap. We laten ze niet in de steek. Verder in 2013: • continueerde WSPA de unieke samenwerking met de Wildlife Crime Unit van de Britse politie om de illegale handel in wilde dieren en producten gemaakt van wilde dieren tegen te gaan • gingen we met onze lokale partner Bioresource Research Centre (BRC) door met het redden van beren in Pakistan, waar soms duizenden mensen komen kijken naar wedstrijden tussen vechthonden en vastgebonden beren bij wie de nagels en tanden zijn uitgetrokken; we kochten er zeven uit, brachten ze naar het door ons gefinancierde reservaat Balkasar en hielpen hun vroegere eigenaren aan ander werk. Helaas overleden twee van de door ons geredde beren aan de verwondingen die ze hadden opgelopen, Lucia en Vidaar. Nog ruim veertig beren wachtten eind 2013 op redding… Ook in Roemenië verwelkomden we weer drie nieuwe beren in het door ons gesteunde Zarnesti-reservaat. Onder hen beer Betty, naar schatting zo’n 25 jaar oud, die we redden uit een dierentuin in Râmnicu Vâlcea, in het Bijdragen aan internationale hulp voor betere dierenlevens overal - 85 Pagina 84

Pagina 86

Interactieve ekrant, deze pdf of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van digitale clubbladen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication