Toeristen konden in die tijd zomaar ‘dansende’ beren tegenkomen in Istanbul en Athene. Tegen betaling mochten ze ermee op de foto, waarbij hen niet werd verteld dat de dieren als welp uit het wild waren gestolen – door jagers die de moeders doodden en hun jongen verkochten aan zigeuners. Zij deden kettingen door hun gevoelige neus en lippen en leerden ze via pijnlijke methoden dansen op de achterpoten. WSPA ontwikkelde het concept van een berenasiel, waardoor het voor overheden mogelijk werd de beren in beslag te nemen en ze in onze opvang onder te brengen. Voorlichting aan het publiek hielp ook enorm: in 1996 waren er zowel in Turkije als Griekenland geen dansberen meer. Aan het begin van de 21e eeuw was WSPA uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 400.000 donateurs en een begroting van twaalf miljoen dollar. Dertien jaar later zijn er meer dan een half miljoen donateurs, bedraagt de begroting tachtig miljoen dollar en zijn we actief in meer dan vijftig landen. De directeur van de organisatie mag tegenwoordig elke nationaliteit hebben. 1.2 Doelstelling en missie WSPA heeft zich ten doel gesteld wreedheid tegen dieren te voorkomen, het lijden van dieren te verzachten en een respectvolle omgang met dieren te stimuleren. Onze missie, kort gezegd, is wereldwijd het leven van dieren te beschermen en te verbeteren – wat ons met name de opdracht geeft een gedragsverandering bij mensen te realiseren. 1.3 Visie In onze visie is er een betere wereld mogelijk: een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet bestaat. Ons uitgangspunt is dat dieren wezens zijn met gevoel en bewustzijn en dat ze alleen daarom al recht hebben op respect en compassie. Elk dier, als voelend wezen, doet ertoe. Voor WSPA staat vast • dat dieren behoeften, instincten en een natuur hebben die biologisch zijn bepaald, en dat ze pijn en lijden kunnen ervaren • dat elk dier als individu een eigen, intrinsieke waarde heeft, en het de verantwoordelijkheid van de mens is te zorgen dat zijn welzijn wordt gerespecteerd en beschermd • dat het leven van dieren vrij moet zijn van vermijdbaar lijden veroorzaakt door de mens, en dat dieren niet als product, als ‘ding’ mogen worden behandeld. 1.4 Werkwijze WSPA is hulpverlener, campagnevoerder en lobbyist. Met andere woorden, we verbeteren dierenwelzijn met • praktische hulpprojecten voor dieren in nood • voorlichting om het respect voor dieren te vergroten • lobbyactiviteiten om beschermende wetgeving en diervriendelijk beleid te realiseren Voor deze activiteiten werven we actief fondsen bij met name particulieren; we krijgen geen subsidies van overheden en hebben weinig sponsoren in het bedrijfsleven. WSPA voert zelf programma’s uit en ondersteunt die van anderen: met geld, menskracht, kennis, het trainen van vaardigheden of het creëren van samenwerking en netwerkmogelijkheden. WSPA - 9 Pagina 8

Pagina 10

Voor boeken, online jaarverslagen en studiegidsen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw sportbladen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication