Hoofdstuk 3 Strategie en beleid WSPA werkt in een wereld vol nood, waar het leven en welzijn van miljarden dieren wordt bedreigd. Tegen deze achtergrond maken we onze strategische keuzes. De kaders daarvan zijn vastgelegd in een internationaal strategiedocument: 3.1 Mondiale Strategie 2011-2015 De Mondiale Strategie geeft richting aan het werk van de gehele internationale organisatie. Ze creëert synergie en brengt focus in ons werk, zodat we resultaten zichtbaar kunnen verbeteren. Ze is de uitkomst van een proces waaraan de landenkantoren van WSPA en verschillende partnerorganisaties hebben bijgedragen. En waarbij we hulp kregen van experts uit de dierenwelzijnsector. Uitvoering van de strategie is de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze landen- en regiokantoren en het internationale hoofdkantoor. Vanuit onze missie en doelstelling geeft ze duiding aan onze • vertrekpunten • inhoudelijke doelen • prioriteiten Vertrekpunten Het gaat WSPA om dieren. Hun welzijn staat centraal. De bevordering van dat welzijn begint echter ergens anders: bij de mens. Voor ons is het een kwestie van ethiek. Dieren kunnen net als mensen leed en pijn ervaren; alleen daarom al hebben ze recht op compassie. Fundamentele oorzaken van hun lijden liggen bovendien in menselijk gedrag – ingegeven door onwetendheid, door onverschilligheid, kortzichtig winstbejag 16 - jaarverslag 2012 Inhoudelijke doelen Drie dingen wil WSPA voor dieren bereiken: • helder inzicht bij mensen dat het welzijn van dieren ook voor de mensheid enorm belangrijk is • diervriendelijke oplossingen in situaties waarbij de belangen van dieren en mensen (lijken te) botsen • wetgeving, beleid, gewoonten, gebruiken en praktijken die het welzijn van dieren bevorderen en waarborgen, op elk niveau en soms ook door wreedheid. Daarom bewegen we mensen om dieren te helpen en voor ze op te komen. We werken dus voor dieren, maar ons vertrekpunt is de mens. Geografisch bezien ligt ons vertrekpunt ‘overal’; op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Qua handelwijze beginnen we altijd vanuit het respect, de zorg en het mededogen dat we van alle mensen voor alle dieren vragen: onze benadering is constructief, gericht op samenwerking en zet in op duurzame oplossingen voor dier en mens. De vijf vrijheden WSPA hanteert vijf vrijheden om het welzijn van dieren te beoordelen, die voor het eerst werden geformuleerd in 1965 in Groot-Brittannië. • • • • • vrij van honger en dorst vrij van ongemakken vrij van pijn, verwondingen en ziekte vrij van angst en chronische stress vrij om normaal, natuurlijk gedrag te vertonen Pagina 15

Pagina 17

Scoor meer met een online winkel in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden whitepapers online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication