Prioriteiten WSPA wil een eind maken aan het lijden van dieren die • slachtoffer zijn geworden van een ramp, met name landbouw- en huisdieren • leven in de landbouw, met name in de industriële veehouderij • samenleven met mensen en lijden wordt toegebracht, denk aan zwerfhonden • leven in het wild en gevangen worden genomen, worden gedood of op een andere wijze lijden als gevolg van menselijk handelen, denk aan beren in gevangenschap Binnen dit kader hebben we zes prioriteiten bepaald. Zij vormen het antwoord op de vraag ‘wat doet WSPA?’ Die keuze is ingegeven door het aantal dieren dat onder gegeven omstandigheden lijdt, de intensiteit van het lijden dat dieren ervaren en de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we kunnen ondernemen. Strategie en beleid - 17 Pagina 16

Pagina 18

Scoor meer met een web winkel in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication