WSPA wil met voorrang • het lijden verlichten van de tientallen miljoenen dieren die getroffen worden door rampen • een eind maken aan het onnodige en vaak verborgen lijden van miljarden dieren in de vee-industrie – door diervriendelijke en duurzame voedselproductie te stimuleren • een eind maken aan het massaal afmaken van honden – meer dan twintig miljoen honden worden jaarlijks wreed en zinloos gedood alleen al uit angst voor hondsdolheid, terwijl vaccinatie effectiever is • doorgaan met onze langlopende inspanningen om beren te bevrijden van de ellende van gevangenschap – uitgebuit vanwege hun gal of gedwongen mensen te ‘vermaken’ in beer-hondengevechten en als dansbeer • een eind maken aan de wrede internationale handel in miljoenen in het wild levende dieren, zoals reptielen, apen en vogels • een oplossing vinden voor het probleem dat vele zeezoogdieren, schildpadden en vogels verstrikt raken in oude visnetten en ander afval in zee. 3.2 Invulling in Nederland: Meerjarenplan 2012-2016 De Mondiale Strategie 2011 – 2015 is een strategie op hoofdlijnen, die zorgt voor focus van de hele internationale organisatie. WSPA Nederland heeft, om nadere invulling te geven aan deze internationale strategie, een meerjarenplan (2012 – 2016) gemaakt. De belangrijkste punten in dit meerjarenplan zijn: • diversificatie van de fondsenwerving met als doel inkomstengroei en risicospreiding door meerdere inkomstenbronnen; • meer aandacht voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland door middel van lobbywerk en publiekscampagnes; • het vergroten van de zichtbaarheid van onze organisatie door een sterk en aantrekkelijk profiel te creëren; 18 - jaarverslag 2012 Deze punten betekenen deels verdieping en deels verbreding van onze activiteiten. Die verdieping betreft vooral de fondsenwerving. We hebben namelijk geconstateerd dat onze fondswerving - na jaren van enorme groei – begon te stabiliseren. Het is voor ons van groot belang nieuwe groei te realiseren. • het opbouwen van een netwerk van sympathisanten; • meer publieksvoorlichting zodat mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren. Dit door bijvoorbeeld weidemelk te kopen en tijdens vakanties geen olifantenritten te maken. Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een verenigingsblad, page flip flash of ereisgidsen? Gebruik Online Touch: club blad digitaal publiceren.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication