De verbreding heeft te maken met een verschuiving van onze aandacht. Waar we vroeger alleen aandacht gaven aan dieren in andere landen, richten we ons nu ook op dierenwelzijnsproblemen in eigen land. Met publiekscampagnes en lobbywerkzaamheden stellen we de problemen rond de handel van in het wild levende dieren en de intensieve veehouderij aan de kaak. Om dat laatste effectief te kunnen doen, en om weer te kunnen groeien in onze fondsenwerving, hebben we een sterk merk nodig. We zijn nu nog niet bekend genoeg. Meer mensen moeten ons kennen als een professionele, betrouwbare en gepassioneerde organisatie. We willen een netwerk van sympathisanten opbouwen de komende jaren. Dat zijn mensen die achter onze doelstellingen staan en die op een of andere manier een steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van dieren. Natuurlijk zijn dat onze donateurs, maar de groep wordt veel groter en gevarieerder. Het gaat ook om mensen die petities willen ondertekenen, aandacht aan dierenwelzijn willen besteden in hun (online-) netwerken of vrijwilligerswerk voor ons willen doen. Professionaliseringsslag Tot 2009 is WSPA Nederland in korte tijd snel gegroeid, zowel qua donateurs als qua personeel. Van een kleine organisatie hebben we ons ontwikkeld tot een middelgrote organisatie. We merken in alles, in onze fondsenwerving, in onze externe en interne communicatie, in onze bedrijfsvoering en in onze lobby- en campagneactiviteiten, dat we een slag moeten maken die veel organisaties moeten maken wanneer zij groter worden. Publiekscampagnes en lobbywerk zijn voor ons nieuwe activiteiten, waar nieuwe specialisten voor aangetrokken moesten worden. In 2012 zijn we begonnen met onze eerste grote publiekscampagne: ‘Alle koeien in de wei’. Die campagne blijft nog enkele jaren doorlopen, verwachten wij, totdat we onze doelen hebben bereikt. Communicatieactiviteiten, waaronder publiciteit in de media en aandacht in social media, worden belangrijk maar zijn voor ons tegelijkertijd nog nieuw. Om richting te geven aan alle externe communicatie-uitingen is in 2012 gestart met het ontwikkelen van een “merkpaspoort”. Nieuwe statuten en reglementen zijn in gebruik genomen, net als interne protocollen voor onze administratieve organisatie. Projectmanagement is geïntroduceerd, maandelijkse financiële rapportages worden opgeleverd en besproken, medewerkers worden opgeleid en getraind, een Management Team is geformeerd om de directeur bij te staan in zijn taak, meerjarenplannen zijn ontwikkeld en een klachtenregeling is ingevoerd. Allemaal ontwikkelingen die te maken hebben met groter en professioneler groeien van onze organisatie. 3.3 Evaluatie op hoofdlijnen Fondsenwerving 2012 stond in het teken van het uitdenken en doorvoeren van een grootschalige vernieuwing op het gebied van fondsenwerving. Daar heeft WSPA Nederland een paar jaar voor uitgetrokken. We zijn nu bezig met een evaluatie die voortduurt in 2013. Wel is het zo dat 2012 financieel een goed jaar was voor WSPA en dat we qua inkomsten fors zijn gegroeid ten opzichte van 2011. Zie verder hoofdstuk 6. Campagnes in Nederland De publiekscampagne ‘Alle koeien in de wei’ (gestart in het voorjaar van 2012) heeft ervoor gezorgd dat WSPA Nederland nu aan tafel zit bij de meeste van de vijf grote kaasbedrijven waar we onze pijlen op hadden gericht. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. Ook werden bemoedigende voortgang geboekt bij enkele reisorganisaties die olifantenritten uit hun excursieprogramma hebben geschrapt. Zie verder hoofdstuk 8. Strategie en beleid - 19 Pagina 18

Pagina 20

Voor vaktijdschriften, online onderwijs magazines en onderwijsmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw mailings.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication