Imago en naamsbekendheid WSPA Nederland maakt gebruik van een instrument om voortdurend ontwikkelingen op het gebied van ons imago en naamsbekendheid te meten. De gewenste verbetering qua zichtbaarheid zien we in 2012 nog onvoldoende terug. Zie verder hoofdstuk 5. Interne bedrijfsvoering Omdat de interne bedrijfsvoering ingewikkelder is geworden door de schaalvergroting en uitbreiding van de taken zijn er nieuwe statuten en huishoudelijke reglementen opgesteld voor de Raad van Toezicht, voor de directie en voor de financiële Audit-commissie. Bovendien zijn in 2012 klachtenprocedures en een klokkenluidersregeling in werking gegaan. Zie verder Professionaliseringsslag. 3.4 Risicomanagement Voor de mondiale organisatie inventariseert en bespreekt het Global Leadership Team de mogelijke risico’s. Bij WSPA Nederland start de Raad van Toezicht in 2013 met het regelmatig identificeren en beoordelen van mogelijke risico’s die de organisatie loopt. 20 - jaarverslag 2012 Pagina 19

Pagina 21

Voor maandbladen, online weekbladen en onderwijsmagazines zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw weekbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication