4.4.3 Functioneren De Raad van Toezicht evalueert het eigen functioneren eens per jaar aan de hand van een vragenlijst die elk lid invult. De antwoorden behandelt de voltallige raad in een gesprek. Op die manier wordt gekeken naar • • • het functioneren van de verhouding tussen toezichthouders en bestuurder het functioneren van de Raad van Toezicht in zijn geheel het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht De Raad is op basis van deze evaluaties tevreden over zowel het eigen functioneren als dat van de directeur/ bestuurder in 2012. De nieuwe scheiding van functies na de statutenwijziging begint goed vorm te krijgen. De vergaderingen verliepen goed en in een positieve sfeer. Verbeterpunten zijn de snelheid van en de hoeveelheid administratie die komt kijken bij de werving van nieuwe Raad van Toezichtleden. Dit proces zal efficiënter worden georganiseerd. De bevindingen van de accountant inzake het jaarverslag 2012 werden eerst bekeken door de directeur. Deze heeft de taak aanbevelingen te doen en concrete acties te benoemen. Samen met het accountantsverslag werden deze vervolgens besproken met de Raad van Toezicht. De evaluatie van de accountantscontrole wordt door de penningmeester en de directeur besproken na de voltooiing van het jaarverslag. De accountant verrichtte geen andere werkzaamheden voor onze organisatie dan de controlewerkzaamheden. Hij werd benoemd door de Raad van Toezicht. 4.5 Internationaal Informatie over de manier waarop ‘besturen en toezicht houden’ bij WSPA International zijn georganiseerd, vindt u hier. Op 1 januari 2012 werd de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (Collaboration Agreement) tussen WSPA International en WSPA Nederland van kracht. Een vergelijkbare overeenkomst wordt afgesloten tussen alle organisaties binnen WSPA. In de overeenkomst wordt het samenwerkingskarakter van de relatie duidelijk gemaakt, net als de voortgaande ontwikkeling van WSPA als een efficiënte, effectieve en geïntegreerde mondiale organisatie die het beste in staat is haar visie te bewerkstelligen. De overeenkomst laat zien dat de verhoudingen niet of nauwelijks hiërarchisch van aard zijn. Partijen moeten elkaar wederzijds op de hoogte houden van ontwikkelingen en resultaten en verplichten zich tot eensluidende logo’s en dergelijke, maar nergens kan International in de nationale gang van zaken ingrijpen. Zo heeft International bijvoorbeeld wel bemoeienis met de werving van een nieuwe landendirecteur, maar vindt de benoeming uiteindelijk plaats door de nationale Raad van Toezicht. Ook kan International eventuele bedenkingen bij de prestaties van de landendirecteur aan de orde stellen, maar maatregelen – inclusief mogelijk ontslag – zijn uiteindelijk aan de Nederlandse Raad van Toezicht. 26 - jaarverslag 2012 Pagina 25

Pagina 27

Interactieve e-reisgids, deze sportblad of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van online onderwijs magazines.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication