Ze kijkt naar affiniteit met de doelstelling, specifieke kwaliteiten die aanvullend zijn aan die van zittende leden en naar bestuurlijke ervaring. Het selectieproces behelst een uitgebreide, wederzijdse kennismaking. Aspirant-leden wonen een vergadering van de Raad van Toezicht bij, brengen een bezoek aan het kantoor in Den Haag, voeren een gesprek met twee zittende leden en een gesprek met de directeur. De laatste heeft alleen adviesrecht: benoeming van nieuwe leden gebeurt door de voltallige Raad van Toezicht – voor een periode van vier jaar. Een tweede termijn van vier jaar is mogelijk; een derde niet. Deze regel is van kracht sinds 2012, met de wijziging van de statuten. Voor 2012 was een benoeming voor een derde termijn wel mogelijk. 4.4.2 Raadsverslag De Raad van Toezicht en de directeur kwamen in 2012 vier keer samen. De agenda reflecteerde voor een belangrijk deel duidelijk de professionaliseringsslag die WSPA Nederland momenteel maakt. De voornaamste onderwerpen, naast uiteraard jaarrekening en jaarverslag 2011 plus jaarplan en begroting 2013: • vaststelling klachtenregeling en regeling voor klokkenluiders • vaststelling norm voor beheer- en administratiekosten • vaststelling nieuwe statuten • als gevolg van nieuwe statuten • vaststelling directiereglement • vaststelling bevoegdhedenmatrix (wie beslist waarover?) Besturen en toezicht houden - 25 • vaststelling reglement Audit-commissie • vaststelling beleid, criteria en uitgangspunten voor samenwerking met bedrijfsleven • voortgang vernieuwingsproject fondsenwerving 2012/2013 • lancering en voortgang zuivelcampagne • opvolging van twee leden van de Raad van Toezicht – voorzitter Maij en penningmeester Boersen (inclusief opstellen van profielschetsen voor nieuwe leden) Vacatieregeling Onze vacatieregeling geeft leden van de Raad van Toezicht een kleine vergoeding. Deze vacatieregeling geldt alleen de vrijwillige leden van de raad; de vertegenwoordiger van WSPA International krijgt geen vergoeding. De reiskosten naar Londen die onze voorzitter van de Raad van Toezicht heeft gemaakt in het kader van haar functie in de Board van WSPA International zijn eveneens vergoed. De bedragen die geen betrekking hebben op het vacatiegeld noch op de internationale reiskosten betreffen de representatiekosten van de Raad van Toezicht. Bijwonen vergadering Onkosten - € 210 (lid) - € 300 (voorzitter) - reiskosten in Nederland op basis van 2e klas OV of € 0,19 per kilometer - reiskosten in het buitenland op basis van gemaakte kosten (economy class) - hotelkosten op basis van gemaakte kosten (middenklasse accommodatie) - telefoon, fax, printkosten op basis van gemaakte kosten (exclusief abonnementskosten) - lunch, diner op basis van gemaakte kosten Pagina 24

Pagina 26

Heeft u een sportblad, zmags of digitale catalogussen? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing online op uw website plaatsen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication