Michel Kuik, penningmeester (vanaf 29 maart 2012): “De natuur is een kostbaar goed waar we te vaak onverantwoord mee omgaan. Het opkomen voor dieren betekent het opkomen voor een groep die dat niet zelf kan. Een groep waar onnodig leed aan toegebracht wordt. Dat is simpelweg niet acceptabel. Je daarvoor inzetten betekent een klein beetje bij-dragen aan het behoud van deze wereld. Een ieder zou dat moeten doen vanuit zijn of haar kennis of professie.” Peter Vingerling, Raad van Toezichtlid (vanaf 24 april 2005) vanuit WSPA International: “Ik wil sterk betrokken blijven bij ontwikkelingen op het gebied welzijn en gezondheid van dieren.” Per 29 maart 2012 heeft Edwin Boersen, na ruim acht jaar lid en penningmeester, de Raad van Toezicht verlaten. Voor dat laatste – vertegenwoordiging vanuit de internationale organisatie – is gekozen om goed verbonden te blijven met de mondiale WSPA-familie. Zodat het Nederlandse kantoor geen ‘eiland’ wordt maar verankerd blijft in het internationale netwerk, en van daaruit bijdraagt aan de wereldwijde WSPA-strategie. De vertegenwoordiger wordt voorgedragen door het internationale kantoor in Londen. De Raad van Toezicht kan hem of haar weigeren als gedacht wordt dat de kandidaat niet voldoet aan het gewenste profiel. Londen moet dan met een nieuwe voordracht komen. Op dit moment neemt de adjunct-directeur van WSPA International zitting in de Raad van Toezicht. Dat wordt straks, zodra deze in 2013 is benoemd, de directeur van de Europa Regio. Laurette Bloem, Raad van Toezichtlid (vanaf 20 augustus 2011): “Ik ben actief voor de WSPA omdat ik dierenwelzijn een belangrijk issue vind in onze samenleving. De toenemende groei van de bevolking wereldwijd brengt de dieren in verdrukking. WSPA is in staat om (in)nationaal aandacht hiervoor te vragen, oplossingen aan te dragen en schrijnende gevallen direct aan te pakken. Het vergroten van het wereldwijde respect voor dieren, daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.” 24 - jaarverslag 2012 Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de internationale vertegenwoordiger zijn of haar rol in de Raad van Toezicht “zonder last of ruggenspraak en zonder mandaat vanuit WSPA International vervult”: de persoon neemt zitting als onafhankelijk persoon. Maar kan natuurlijk wel veel internationale context in de overleggen inbrengen. De andere vijf leden van de Raad van Toezicht zijn mensen die hun sporen hebben verdiend in de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap of bij maatschappelijke instituten. Hun werving gebeurt via oproepen die we uitzetten in onze zakelijke netwerken. Een commissie uit de Raad van Toezicht selecteert aspirant-leden op basis van een geschreven profielschets. Pagina 23

Pagina 25

Voor maandbladen, online gebruiksaanwijzingen en club bladen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw boeken.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication