4.3 Directie De directeur van WSPA Nederland wordt door de Raad van Toezicht benoemd aan de hand van een gedetailleerde profielschets en na selectiegesprekken met diverse leden van de Raad van Toezicht. Ook gesprekken met vertegenwoordigers van het internationale WSPA-kantoor in Londen maken deel uit van de selectieprocedure. Vorig jaar had de directeur drie nevenfuncties. Hij vervulde op vrijwillige basis de functie van bestuursvoorzitter van Streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk, was als vrijwilliger actief bij de Dierenambulance Den Haag en was directeur/eigenaar van Ruud Tombrock Consultancy. Er waren geen organen waarin hij WSPA Nederland vertegenwoordigde. Salaris van de directeur De beloning van onze directeur gebeurt volgens de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI (Vereniging van Fondswervende Instellingen). Die bepaalt dat een directiesalaris moet passen bij het ideële karakter van een goed doel, maar wel een reële beloning moet zijn voor de professionele uitvoering van het werk. Een hoger jaarinkomen was op basis van de Adviesregeling toegestaan. We denken echter dat het salaris zoals nu is vastgesteld in overeenstemming is met de complexiteit, omvang en inhoud van het werk. Bruto jaarsalaris vakantiegeld Bruto jaarsalaris Pensioenpremies Sociale lasten Totaal salarislasten € 80.556,€ 6.444,€ 87.000 € 6.837,€ 9.064,€ 102.901,De jaarlijkse evaluatie van de beloning resulteerde erin dat het salaris op 1 januari 2012 werd verhoogd met het inflatiepercentage over 2011: 2,3 procent. Besturen en toezicht houden - 23 4.4 Raad van Toezicht 4.4.1 Samenstelling In 2012 bestond de Raad van Toezicht van WSPA Nederland uit vijf vrijwilligers plus een betaalde kracht van WSPA International. Hanja Maij-Weggen, voorzitter (van 20 augustus 2000 tot 23 november 2012): “WSPA Nederland is in de afgelopen twaalf jaar een grote organisatie geworden. Dat is heel goed. Ik ben erg enthousiast over zoveel support uit ons land voor het internationale dierenbeschermingswerk en ik ben blij dat ik hier als voorzitter van WSPA aan bij heb kunnen dragen.” Bob van den Bos, secretaris, vice-voorzitter en (vanaf 21 augustus 2003 en 23 november 2012 (waarnemend) voorzitter: “Ik ben graag onderdeel van de Raad omdat ik het werk van de WSPA van groot belang vindt en veel waarde hecht aan het goed functioneren van WSPA Nederland. Ook is het plezierig om als klankboord te functioneren van de directeur. Als politicus en ook in andere hoedanigheden heb ik mij ingespannen om een einde te maken aan dierenleed. Als secretaris van de Raad kan ik een klein steentje bijdragen aan de broodnodige missie van WSPA.” Pagina 22

Pagina 24

Heeft u een gids, emagcreator of digitale whitepapers? Gebruik Online Touch: lesboek van pdf naar digitaal converteren.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication