Extra toezicht Omdat WSPA Nederland onderdeel is van een internationale organisatie met een hoofdkantoor in Londen, wordt op een groot deel van onze geldstroom ook toegezien door de Britse Charity Commission: het deel namelijk, dat we rechtstreeks afdragen aan Londen. De Charity Commission bewaakt de strenge normen waaronder de Britse overheid charitatieve organisaties erkent. Of niet erkent. Ze heeft vergaande bevoegdheden om bij disfunctioneren in te grijpen en kan zelfs een bestuursontbinding afdwingen. Bij (vermoedens van) wanbeleid of wanprestaties kan ze onderzoek doen. Onder toezicht van de commissie heeft WSPA de begeerde status van UK Registered Charity. Omdat we begrijpen dat donateurs extra prijs kunnen stellen op een Nederlands keurmerk, zijn we in 2012 begonnen onze ‘huishouding’ zodanig te herinrichten dat we ook in aanmerking komen voor het CBF-keur. We hebben procedures aangepast, formele regelingen en officiële richtlijnen geformuleerd en gesprekken gevoerd met het Centraal Bureau Fondsenwerving. Om de planning, monitoring en evaluatie te beginnen stelt de directeur in samenspraak met de medewerkers een meerjarenplan op, met de Mondiale WSPA Strategie als inhoudelijk uitgangspunt. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het uitgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van afgeleide jaarplannen en -begrotingen, die op eenzelfde manier tot stand komen. Aan elk jaarplan hangen we bovendien ‘resultaatgerichte afspraken’: over de specifieke bijdragen van iedere medewerker aan de realisatie van het jaarplan. Naar de individuele voortgang op basis van die afspraken wordt twee keer per jaar formeel gekeken – door de medewerker en zijn of haar leidinggevende. Ze voeren halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het eind een beoordelingsgesprek. Naar de algemene koers en voortgang kijkt het Management Team (MT): de directeur, het hoofd 22 - jaarverslag 2012 Programma’s en het hoofd Fondsenwerving. Het MT zet de inhoudelijke lijnen uit en bereidt strategische beslissingen voor. Ook grotere besluiten over de besturing van de organisatie worden door het MT voorbereid. Met de budgethouders voor Communicatie en Financiën & Personeelszaken bekijkt het Management Team elke maand of de organisatie nog op koers ligt, dus of de doelstellingen in het jaarplan worden behaald. Dat gebeurt via uitgebreide maandrapportages, met daarin financiële overzichten en scherp omschreven prestatie-indicatoren. De voortgang van grote projecten komt eveneens aan de orde. Het Management Team vergadert elke twee weken. In de tussenliggende twee weken komt het MT samen met de budgethouders voor Communicatie en Financien, voor het zogenaamde voortgangsoverleg. Aan het eind van het jaar maken de werkorganisatie, de directeur en de Raad van Toezicht de balans op. We evalueren processen en uitkomsten en formuleren verbeterpunten voor de toekomst. Dat doen we ook na afronding van projecten, campagnes en pilots. Codes en richtlijnen • De Gedragscode van de Vereniging van Fondswervende Instellingen (VFI) • De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de VFI • De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI • De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de commissie Wijffels … WSPA Nederland onderschrijft ze allemaal en hield zich in 2012 aan al hun principes. Pagina 21

Pagina 23

Interactieve digi archief, deze spaarprogramma of weekblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van digi-studiegidsen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication