6.2 Doelstellingen en resultaat Drie voornaamste doelen formuleerde WSPA Nederland op het gebied van fondsenwerving voor 2012. • Meer geld werven dan in 2011. Doelstelling behaald? JA! • • Flink meer nieuwe donateurs werven Doelstelling behaald? NEE… Niet méér vaste donateurs verliezen dan in 2011. Doelstelling behaald? NEE… (Maar dit was ook belangrijk!) Eerste doelstelling € 6.438.923 aan inkomsten werven Met deze doelstelling zetten we in op een snel herstel na de inkomstendaling in 2011, toen we zo’n 6 miljoen euro wierven. Het doel werd bereikt: we sloten vorig jaar af met een opbrengst van maar liefst € 7.753.697. Ruim boven target en een fantastisch resultaat. Wel moet hierbij vermeld worden dat de groei vooral is toe te schrijven aan een enorme nalatenschap van 1,8 miljoen euro. Deze nalatenschap, van een mevrouw in Purmerend, heeft ons enorm verrast. Ze kwam voor ons onaangekondigd en het is het grootste bedrag dat ooit aan onze organisatie is nagelaten. We zijn altijd erg onder de indruk als mensen ook na hun dood iets voor de dieren willen doen. Elke keer weer is het hartverwarmend. Als we kijken naar de andere fondsenwervende inkomsten in 2012, dan zien we dat deze nog achter blijven. Kennelijk zijn we nog niet zover in het fondsenwervende vernieuwingstraject dat we op andere punten dan de nalatenschappeninkomsten al goede, financiële resultaten kunnen laten zien. 36 - jaarverslag 2012 In de begroting voor 2012 is een bedrag aan inkomsten uit nalatenschappen begroot van € 150.000. Als we het deel van de gerealiseerde nalatenschappen in 2012 boven dit begrootte bedrag buiten beschouwing laten, dan blijken we in 2012 € 525.241 minder te hebben geworven dan gehoopt. Een belangrijk deel van de tegenvallende resultaten werd online geboekt, wat voornamelijk toe te rekenen is aan het feit dat de DRTV spots (direct respons television) die we uitzonden niet meer effectief bleken te zijn. Mensen reageerden hier nog maar minimaal op. Voorheen meldden veel mensen zich online aan nadat zij de wervingsspot op televisie hadden gezien. Daarnaast is de concurrentie met online wervingsacties aanzienlijk toegenomen1 . Een ander fors deel boekten we op de extra giftverzoeken, waarvan zeven bijna twee ton minder opleverden dan gepland. De oorzaak hiervan zoeken we in het relatief kleine aantal nieuwe eenmalige-giftgevers dat we wierven. actieve eenmalige-giftgevers zijn namelijk vooral de eerste dertien maanden gevoelig voor giftverzoeken. Daarnaast zijn we eenmalige-giftgevers gaan vragen ons structureel te steunen; dat ‘kannibaliseert’ enigszins. Hiernaast verstuurden we nog vier brieven, aan selecte groepen donateurs; onder meer als insert in ons WSPA magazine en als verzoek de jaarbijdrage over te maken. Met uitzondering van de jaarbijdragen waren deze opbrengsten vooraf niet begroot. 1 De laatste jaren is er een explosieve groei van het aantal organisaties dat online fondsen werft, en het zijn al lang niet meer alleen goede doelen. Ook musea, universiteiten, ziekenhuizen en (lokale) welzijnsorganisaties strijden om de online geldgever. Pagina 35

Pagina 37

Interactieve web studiegids, deze pdf of krant is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van e-onderzoeksrapporten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication