Om met de harde cijfers te beginnen: onze doelstelling is niet behaald. We wierven slechts 11.325 nieuwe donateurs – bijna de helft minder dan we wilden en helaas ook minder dan het jaar ervoor. De verklaring is veelzijdig. Ten eerste zagen we af van een WSPA-event; we lieten onderzoek doen naar een mogelijk geschikt event, maar zagen af van het bedachte concept omdat we er onvoldoende in geloofden. Ten tweede, ook in het kader van ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, hebben we veel tijd besteed aan het vormgeven en uittesten van een nieuwe televisiespot. Na op kleine schaal proefdraaien met deze spot, hebben we besloten (door de tegenvallende resultaten) er niet mee door te gaan: de spot zou onvoldoende donateurs werven en dus niet rendabel zijn. Het niet uitzenden van de spot had ook een indirect effect. We weten namelijk dat veel mensen die via internet/online donateur worden, zich bij ons aanmelden nadat ze op televisie onze spot hebben gezien. Dat onze werving online meer dan halveerde ten opzichte van het jaar ervoor, wijten we voor een groot deel dan ook hieraan. Wat daarnaast niet hielp, is de enorme toename van het aantal non-profitorganisaties dat via internet geldgevers werft. Straat- en deurwerving leverde meer nieuwe donateurs op dan gepland. Wel lijkt de uitstroom van deze donateurs een zorgpunt. Koude direct mail hebben we alleen nog kunnen testen – en echt tevreden waren we niet. Koude telemarketing werkt in principe goed voor WSPA, maar het is lastig belbestanden met het juiste profiel te vinden – waardoor minder mensen zijn benaderd dan gepland. En we geloven in het converteren 38 - jaarverslag 2012 van leads, maar kunnen pas volgend jaar een serieus traject uitrollen. Resumerend: we hebben in 2012 11.325 nieuwe donateurs weten te werven. Een mooi aantal, maar we hadden op meer gehoopt. Zodra wij nieuwe wervingsmethoden hebben gevonden die positief uit de tests komen, zal het instroom-aantal weer gaan stijgen verwachten wij. Werving van reguliere en eenmalige donateurs 2012 direct respons tv-spot online marketing straat- en deurwerving koude direct mail koude telemarketing lead conversie overige (1) totaal gepland 1710 10052 3654 - 4395 2000 160 21.972 gerealiseerd 135 3065 4231 580 2251 434 629 11.325 1 Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die een gift geven en mensen die zelf een actie opzetten om geld op te halen voor WSPA (Dierenkampioenen) Qua totale aantallen donateurs groeien we nog steeds, al is het dus wel (steeds) minder hard: van 129.000 in 2010 naar 133.000 in 2011 naar bijna 136.000 in 2012. Derde doelstelling De uitstroom van reguliere donateurs niet verder laten toenemen Het aantal vaste geldgevers dat ophoudt ons te steunen, steeg in 2010 plotseling met bijna veertig procent. In 2011 daalde de uitstroom weer iets – met 11,5 procent. Maar nog altijd vertrokken dat jaar ruim Pagina 37

Pagina 39

Voor catalogi, online catalogussen en brochures zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw kranten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication