7200 donateurs met een doorlopende machtiging. De huidige middelen die we inzetten in de communicatie met onze donateurs zijn beperkt en verouderd. Een vermindering van de uitstroom denken we te kunnen realiseren door de communicatie met geldgevers meer op maat te maken. WSPA wil toe naar een zo persoonlijk mogelijk contact. Waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de wensen van de donateurs bij het invulling geven aan de relatie met WSPA. De kunst is dan te achterhalen wat de individuele wensen van mensen zijn. In 2012 hebben we een start gemaakt met het bepalen van hoe de donateurscommunicatie anders en beter kan. Door de eerste, voorzichtige bijstellingen te maken, hoopten we het uitstroomniveau van een jaar eerder minimaal te kunnen consolideren in 2012. Uitstroom reguliere gevers 2008 5994 2009 5831 2010 8057 2011 7219 2012 9909 Het slechte nieuws: dat laatste is niet gelukt. Het goede nieuws: we hebben flink aan de weg getimmerd en een basis gelegd voor de toekomst. Het was bijvoorbeeld nodig om onze verouderde database te vernieuwen. Zo werden tot 2012 uitsluitend financiële gegevens opgeslagen. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze donateurs, moest er plek zijn in de database om deze wensen en andere relevante informatie op te slaan. Naast het werk aan de database is in 2012 gewerkt aan doelgroepssegmentaties. De verscheidenheid binnen onze donateursgroepen is dermate groot dat verschillende contactstrategieën worden uitgewerkt de komende jaren. Het resultaat moet een betere binding met onze donateurs 40 - jaarverslag 2012 zijn, door een persoonlijker communicatie. Het bouwen van instrumenten die ons helpen navigeren hierin, is noodzakelijk. Deze instrumenten-in-aanbouw zijn: • een monitoringstool, waarmee we het veranderende geefgedrag van individuele donateurs voortdurend kunnen inzien – een eerste voorwaarde voor bijsturing • een welkomsttraject, waarbij we nieuwe donateurs persoonlijk benaderen om vrijwel meteen te kunnen inspelen op hun specifieke wensen en voorkeuren • supporter journeys Wat zijn supporter journeys? Een supporter journey is een ‘reis’ van een donateur binnen WSPA. De reis begint met één vraag: “Waarom heeft u geld gegeven?” Want als de motivatie van een geldgever bekend is, kunnen we onze communicatie persoonlijk(er) maken. Het idee is vervolgens dat er diverse stadia van betrokkenheid zijn: de een geeft alleen aan berenprojecten, de ander wil dierenwelzijn over de hele linie verbeteren en is bereid om ook als vrijwilliger in een WSPA-koeienpak bij de Tweede Kamer te gaan staan. Het idee is daarnaast dat donateurs mobiel zijn: dat iemand zich vandaag in een koeienpak hijst, wil niet zeggen dat hij of zij dat volgend jaar opnieuw zal doen. De supporter journey begeleidt de donateur door de verschillende stadia van betrokkenheid. Gebaseerd op de individuele wensen, maar natuurlijk – vanuit WSPA-oogpunt – ook gericht op vergroting van de betrokkenheid. Zodat we mensen die meer willen, meer bieden. En mensen die minder willen, in elk geval niet verliezen. ‘Meer’ of ‘minder’ is daarbij niet alleen een centenkwestie. De supporter journey maakt gebruik van alle middelen om mensen bij ons werk te betrekken: het tekenen van een petitie, het retweeten van een protest-tweet , het deelnemen aan een campagne, het aanmelden als Dierenkampioen. Pagina 39

Pagina 41

Scoor meer met een web winkel in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication