Hoe tellen uitstroom en instroom op? 2008 Uitstroom reguliere geldgevers Instroom reguliere geldgevers* Netto groei 5994 11076 5082 2009 5831 18174 12343 2010 8057 13362 5305 * let op: het gaat hier om instroom en niet om werving. De wervingsaantallen vindt u op pagina 38 6.3 Kosten fondsenwerving De kosten van onze fondsenwerving liggen al jaren binnen de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Volgens die norm mag het werven van een euro maximaal 25 cent kosten. Doordat we sinds 2011 investeren in uitbreiding en vernieuwing van ons beperkte en verouderde arsenaal aan fondsenwervende instrumenten, lopen de kosten wel op. In 2010 besteedden we 17 cent aan het werven van een euro; een jaar later 20 cent; en vorig jaar 22 cent2 . In de nabije toekomst willen we in elk geval onder de 25 cent blijven. En vanaf 2014 zouden we resultaten van onze investeringen moeten gaan zien. Zodat het percentage kosten fondsenwerving dan weer daalt naar het niveau van vóór 2011. Toelichting kostenallocatie: zoals vermeld in het jaarverslag 2011 hebben wij vanwege de groei van de organisatie en de daarmee samenhangende uitbreiding van onze activiteiten onze toerekeningsmethode van uitvoeringskosten herzien. Er is een meer evenwichtigere en voor de huidige situatie beter passende methode toegepast. Voor de cijfermatige toelichting op onze kostenallocatie verwijzen we graag naar de jaarrekening. 2 We hadden begroot nog iets meer uit te geven, maar wisten ruim € 50.000 op de voorziene kosten te besparen. Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving - 41 6.4 Vooruitblik We hebben vertrouwen in de vernieuwingsslag die we noodgedwongen maken en begrijpen dat bij opstaan ook vallen hoort. Concreet is onze doelstelling voor volgend jaar het werven van € 6.199.534 aan inkomsten. Inclusief legaten is de doelstelling het werven van € 6.626.326 aan inkomsten, het werven van 10.180 nieuwe reguliere gevers en 3.078 nieuwe eenmalige gevers. De uitstroom (van mensen die op 1 januari 2013 donateur bij ons zijn) willen we terugbrengen tot maximaal 7.488 reguliere gevers. Behalve de verdere ontwikkeling van onze prille wervingskanalen, zal 2013 ook een begin laten zien van onze gerichte corporate fondsenwerving en de opzet van een major donors project. Het WSPA-event dat in 2012 niet doorging, staat opnieuw gepland in de vorm van een charity dinner. Introductie van ons nieuwe welkomsttraject zou ook eerste vruchten moeten afwerpen. Kijken we naar de iets langere termijn, dan zetten we in op een toename van onze inkomsten naar € 6,9 miljoen in 2014 en € 7,6 miljoen in 2015. 2011 7219 10941 3722 2012 9909 11691 1782 Pagina 40

Pagina 42

Voor folders, online reisgidsen en cursussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw reclamefolders.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication