Hoofdstuk 7 Hoe we ons geld uitgeven: besteding aan de doelstelling Van elke euro die WSPA Nederland in 2012 ontving en uitgaf, werd 22 cent besteed aan fondsenwerving, 5 cent aan beheer en administratie, werd 72 cent besteed aan de doelstelling1 financiële reserve. Van de bestedingen aan de doelstelling werd een deel in Nederland uitgegeven, aan lobby en bewustwordingscampagnes: 27 cent. De rest – 45 cent – werd besteed via ons internationale hoofdkantoor in Londen, dat ons mondiale dierenwelzijnwerk initieert en coördineert. Onze financiële reserve… …bestaat uit alleen een continuïteitsreserve. Dat betekent dat we geen vrije reserves of vastgelegd vermogen hebben: er is alleen een buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te kunnen financieren. Opgeteld kwamen deze kosten– voor beheer en administratie, personeel en database – uit op € 1.381.000 voor 2012. Volledige dekking hadden we net niet. De daadwerkelijke reserve bedroeg € 1.169.438 . Volgens richtlijnen van het CBF mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de vaste kosten bedragen. Met onze factor 0,98 bleven we daar ruim onder. werving besteedden we 22 cent in 2012, 20 in 2011 en 17 in 2010. en voegden we 1 cent toe aan onze Deze tendens zet zich voorlopig voort. Het jaar 2013 is ook nog een investeringsjaar voor WSPA. Met de kosten van fondsenwerving willen we in elk geval onder de CBF-norm van 25 procent blijven. We verwachten dat onze investeringen zich beginnen terug te betalen vanaf 2014, zodat de uitgaven voor fondsenwerving vanaf dat moment weer zullen dalen naar het niveau van vóór 2011. De beheer- en administratiekosten waren vorig jaar lager dan het jaar ervoor: 5 tegenover 6 cent van elke euro. Een verklaring hiervoor is dat we vanwege afspraken met onze bank flink hebben kunnen besparen op de incassokosten. Voor 2013 is het budget voor beheer en administratie bevroren, er wordt ook geen inflatiecorrectie toegepast op het budget. Dit verplicht ons nog meer stil te staan bij alle ondersteunende uitgaven die we doen. Beleggen? Sinds twee jaar zet ons Nederlandse kantoor meer in op lobby en bewustmaking in eigen land en investeert het (tijdelijk) extra in de fondsenwerving. Dat is terug te zien in de bestedingspercentages. In 2012 ging 27 cent van elke euro naar lobby en bewustmaking; in 2011 was dat 24 cent en het jaar daarvoor 22. Aan fondsen1 In de voorgaande twee jaar werd iets meer aan de doelstelling besteed: 74 cent. Vooral doordat we extra zijn gaan investeren in onze fondsenwerving, valt dit bedrag nu lager uit. 42 - jaarverslag 2012 WSPA Nederland belegt niet en is dit ook voor de toekomst niet van plan. Het geld dat mensen ons geven, besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan de doelstelling. Bovendien vinden we beleggen een vak apart. We hebben er geen expertise voor in huis en investeren daar liever geen tijd of geld in. We kunnen beter aan onze missie werken: verbetering van het leven van dieren. Pagina 41

Pagina 43

Voor catalogussen, online PDF's en nieuwsbrieven zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw archief.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication