TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 13. Baten uit eigen fondsenwerving 2012 € Donaties en giften Nalatenschappen 5.763.678 1.990.019 7.753.697 14. Overige baten 2012 € Ontvangen bankrente 15. Personeelskosten 2012 € Bruto salarissen Sociale lasten werkgever Pensioenpremies Uitkering ziekteverzuimverzekering 736.561 114.679 55.596 906.836 -13.710 893.126 16. Overige personeelskosten 2012 € Ingehuurde krachten Reis- en verblijfkosten Congreskosten Overige personeelskosten 61.265 24.657 7.276 27.862 121.060 2011 € 199.034 29.244 9.781 30.449 268.508 2011 € 536.221 75.001 34.420 645.642 -36.980 608.662 13.794 2011 € 5.620 2011 € 5.845.908 167.528 6.013.436 76 - jaarverslag 2012 Pagina 75

Pagina 77

Scoor meer met een web winkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden lesboeken online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication