8. Crediteuren 31-12-2012 € Saldilijst per 31 december 9. Belastingen en sociale lasten 31-12-2012 € Loonbelasting Bedrijfsvereniging Pensioenpremies 30.465 554 0 31.019 10. Overlopende passiva 31-12-2012 € Nog te betalen kosten Reservering vakantiegeld en -dagen 11. Overige schulden Af te dragen spaarloon 12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurovereenkomst De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte in het pand Louis Couperusplein 2 te Den Haag voor circa € 84.000,- per jaar. Deze overeenkomst eindigt op 30 november 2015 en kan telkenmale verlengd worden met vijf jaar. 31-12-2012 € 0 31-12-2011 € 3.065 70.005 46.641 116.646 31-12-2011 € 94.384 27.138 121.522 31-12-2011 € 21.489 0 2.613 24.102 289.851 31-12-2011 € 130.688 Jaarrekening - 75 Pagina 74

Pagina 76

Voor presentaties, online folders en lesmateriaal zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw reclamefolders.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication