27. Verschillenanalyse jaarrekening versus begroting 2012 Baten Baten uit eigen fondsenwerving hoger dan begroot Overige baten hoger dan begroot Som der baten hoger dan begroot Lasten Besteed aan doelstellingen Voorlichting lager dan begroot Campagnes hoger dan begroot Afdracht aan WSPA (Londen) hoger dan begroot Werving baten Kosten eigen fondsenwerving lager dan begroot Beheer en administratie Kosten beheer en administratie hoger dan begroot Som der lasten hoger dan begroot Resultaat hoger dan begroot B A € 1.314.774 13.794 1.328.568 166.390 * -188.854 * -1.223.637 51.114 * -1.556 * -1.196.543 132.025 * Het saldo van de aangegeven verschillen bedraagt € 27.094 hetgeen bestaat uit de volgende onderstaande posten. Personeelskosten hoger dan begroot Overige personeelskosten lager dan begroot Kantoorkosten lager dan begroot Advieskosten hoger dan begroot Behouden bestaande donateurs hoger dan begroot Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs lager dan begroot Donateur administratie hoger dan begroot Publicatie en promotie hoger dan begroot Bestuurs- en reiskosten hoger dan begroot Bankkosten hoger dan begroot Overige algemene kosten hoger dan begroot Lasten (exclusief afdracht aan WSPA Londen) lager dan begroot C D E F G H I -235.328 182.918 51.064 -1.649 -218.847 432.332 -16.865 -144.216 -17.502 -2.070 -2.743 27.094 80 - jaarverslag 2012 Pagina 79

Pagina 81

Scoor meer met een online winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden boeken online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication