A. Baten uit eigen fondsenwerving Het verschil in de verworven baten bestaat uit twee delen. Enerzijds is in 2012, zoals in het jaarverslag al reeds aan de orde is gesteld, een groot legaat ontvangen dat niet in het budget was opgenomen. Anderzijds is er minder geld geworven op de appeals die zijn verzonden en heeft het in het budget geplande evenement uiteindelijk niet plaatsgevonden. Ook hebben we moeten constateren dat de uitstroom van bestaande donateurs hoger was dan beoogd. Daarnaast heeft in navolging van het jaar 2011 ook het aantal nieuwe donateurs in 2012 niet de omvang gehad die we hebben gebudgetteerd. Ondanks dat voor het boekjaar 2012 de financiële gevolgen hiervan nog niet heel groot zullen zijn, zal dit toch zijn gevolgen hebben voor de komende jaren. B. Afdracht aan WSPA (Londen) Als gevolg van de positieve afwijking van de verworven baten zijn er extra gelden beschikbaar gekomen om af te dragen aan WSPA (Londen). C. Personeelskosten/ Overige personeelskosten Bij het opnemen van de begroting 2012 in de jaarrekening 2011 is geen rekening gehouden met de gewijzigde verhouding tussen ingehuurde krachten en eigen personeel in 2012 in vergelijking tot 2011. Dit verschil komt hoofdzakelijk doordat in de loop van 2011 de openstaande vacatures zijn ingevuld. Als gevolg van deze gewijzigde verhouding is het in de jaarrekening 2011 opgenomen budget 2012 voor personeelskosten te laag en het budget voor overige personeelskosten te hoog, waardoor er overbesteding bij de personeelskosten en onderbesteding bij de overige personeelskosten is gerealiseerd. D. Kantoorkosten De afwijking in de kantoorkosten worden verklaard doordat er voor afschrijvingen, wervingskosten voor personeel en ICT minder is uitgegeven dan begroot. E. Behouden bestaande donateurs De kosten voor het behouden van bestaande donateurs zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat in 2012 is besloten een welkomtraject op te zetten voor donateurs. Daarnaast is ook een lead conversie traject opgezet. F. Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs Als gevolg van de achterblijvende resultaten bij het werven van nieuwe donateurs zijn de hiervoor geplande investeringen (deels) niet gedaan. Met name op het gebied van DRTV en online is minder op acquisitie ingezet. G. Donateur administratie Gedurende het jaar is besloten om de database een upgrade te geven, zodat het mogelijk is geworden ook non-financiële data te kunnen verwerken. Omdat deze kosten niet waren begroot zijn de kosten voor de donateur administratie hoger uitgevallen. Jaarrekening - 81 Pagina 80

Pagina 82

Heeft u een nieuwsbrief, uniflip of internet reclamefolders? Gebruik Online Touch: weekblad digitaal zetten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication