H. Publicatie en promotie In afwijking van het oorspronkelijke budget is gedurende 2012 door de Raad van Toezicht en WSPA Internationaal besloten extra middelen beschikbaar te maken voor onder andere de campagne "binnenmelk vrij". Doordat deze verhoging van het budget 2012 niet in de jaarrekening 2011 is opgenomen zijn de kosten voor publicatie en promotie hoger dan begroot. Op basis van het goedgekeurde nieuwe budget heeft echter geen overbesteding plaastgevonden. I. Bestuurs- en reiskosten In het budget voor 2012 is ten onrechte geen rekening gehouden met de post reiskosten. Als gevolg hiervan en door hogere representatiekosten zijn de bestuurs- en reiskosten hoger dan begroot. KASSTROOMOVERZICHT 2012 € Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Betalingen aan leveranciers en werknemers Rentebaten en soortgelijke ontvangsten Afdracht aan WSPA (Londen) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto kasstroom Saldo liquide middelen 1-1 Saldo liquide middelen 31-12 Netto kasstroom 7.617.023 3.956.138 3.660.885 8.728 3.669.613 -3.500.000 169.613 -12.864 -12.864 156.749 1.245.498 1.402.247 156.749 2011 € 6.228.744 2.924.029 3.304.715 5.184 3.309.899 -3.000.000 309.899 -124.007 -124.007 185.892 1.059.606 1.245.498 185.892 82 - jaarverslag 2012 Pagina 81

Pagina 83

Interactieve digitale archief, deze publicatie of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van digi-handleidingen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication