EXPLOITATIEBEGROTING Begroting 2013 € Baten Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Voorlichting Campagnes Afdracht aan WSPA (Londen) Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat 6.626.326 0 6.626.326 Begroting 2012 € 6.438.923 0 6.438.923 Werkelijk 2012 € 7.753.697 13.794 7.767.491 Verschil 2012 € 1.314.774 13.794 1.328.568 1.393.469 666.803 2.463.779 4.524.051 1.754.522 347.753 6.626.326 0 1.607.223 423.647 2.276.363 4.307.233 1.732.336 399.354 6.438.923 0 1.440.833 612.501 3.500.000 5.553.334 1.681.222 400.910 7.635.466 132.025 166.390 -188.854 -1.223.637 -1.246.101 51.114 -1.556 -1.196.543 132.025 Begroting 2013 € Personeelskosten Overige personeelskosten Kantoorkosten Advieskosten Behouden bestaande donateurs Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs Donateur administratie Publicatie en promotie Bestuurs- en reiskosten Bankkosten Overige algemene kosten 991.296 66.100 222.200 46.500 1.033.463 1.142.988 104.000 477.500 15.500 60.000 3.000 4.162.547 Begroting 2012 € 657.798 303.978 252.700 49.000 652.000 1.725.258 154.000 279.426 8.400 80.000 0 4.162.560 Werkelijk 2012 € 893.126 121.060 201.636 50.649 870.847 1.292.926 170.865 423.642 25.902 82.070 2.743 4.135.466 Verschil 2012 € 235.328 -182.918 -51.064 1.649 218.847 -432.332 16.865 144.216 17.502 2.070 2.743 -27.094 Jaarrekening - 83 Pagina 82

Pagina 84

Voor spaarprogramma, online vakbladen en lesboeken zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication