OVERIGE GEGEVENS Omschrijving van de doelstelling De stichting heeft ten doel om voorlichting te geven, campagnes te voeren en fondsen te verwerven om via de internationale dierenbeschermingsorganisatie “World Society for the Protection of Animals” het internationale dierenbeschermingswerk te ondersteunen. Voorstel bestemmingsoverschot 2012 De penningmeester van de stichting stelt voor om het overschot over 2012 als volgt te bestemmen: Dotatie aan continuïteitsreserve Dotatie aan overige reserves 280.587 -148.562 132.025 Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Jaarsalaris directeur De opbouw van het salaris van de directeur van WSPA Nederland voor 2012 is als volgt: € Jaarsalaris vakantiegeld Bruto jaarsalaris Pensioenpremies Sociale lasten Totale salariskosten directeur 80.556 € 6.444 € 87.000 € 6.837 € 9.064 € 102.901 Gebeurtenissen na balansdatum Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voorgedaan. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is separaat opgenomen, volgend op de “Overige gegevens”. 84 - jaarverslag 2012 Pagina 83

Pagina 85

Voor uitgaves, online uitgaves en reclamefolders zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw uitgaven.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication