Dit deden we ook • Namens de Dierencoalitie voerden we het woord op een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer over het fokken van nertsen en het wetsvoorstel dit te verbieden. Kort daarna stemde de Tweede Kamer vóór dat verbod, in juli. In december stemde de Eerste Kamer ook voor. Een historische overwinning waardoor vanaf 2024 geen dieren meer voor hun bontvelletje mogen worden gefokt en vergast. Vooral partnerorganisatie Bont voor Dieren heeft hier jarenlang voor gestreden. Elk jaar sterven zes miljoen dieren in de Nederlandse bontindustrie. • Zakken vol post bezorgden we Mark Rutte op Valentijnsdag. Wij en andere natuur- en dierenorganisaties riepen mensen op hem een kaartje te sturen met het verzoek liefdevoller met de Nederlandse natuur om te gaan. Want de onvrede over de nieuwe Wet natuur – die in het voorjaar zou worden ingediend – was groot: de biodiversiteit neemt verder af en de kans op onomkeerbare schade aan natuur en landschap is levensgroot. De premier kreeg meer dan drieduizend kaarten. En het wetsvoorstel? Dat belandde in de ijskast toen zijn kabinet viel. Een mooie kans om in 2013 met iets te komen dat wél goede bescherming geeft aan natuur en wilde dieren. • We droegen bij aan een conferentie van de Europese Unie over dierenwelzijn: met een presentatie over duurzaamheid en diervriendelijke landbouw. • We droegen ook bij aan de internationale conferentie Minding Animals: met financiële steun. Omdat we kennisdeling belangrijk vinden en dierenbeschermers en wetenschappers met elkaar in contact willen brengen. De conferentie werd georganiseerd door de Universiteit van Utrecht. Dierenwelzijn en mens-dierrelaties stonden centraal, in een programma verzorgd door onder meer Nobelprijswinnaar John Coetzee, emeritus hoogleraar diergedrag Marc Bekoff, filosoof Peter Singer en politicoloog Will Kymlicka. TERUG NAAR DE HOOFDTEKST 94 - jaarverslag 2012 Pagina 93

Pagina 95

Voor archief, online clubbladen en PDF's zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw sportbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication