• organisatorisch beter aan te sluiten op andere belangrijke regionale structuren, zoals de Europese Unie en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; onze regiokantoren functioneren op eenzelfde ‘niveau’ als zij 2.1.2 Samenwerking en rolverdeling De onderdelen van WSPA zijn met elkaar verbonden door samenwerkingsovereenkomsten en een raamwerk van afspraken. Deze maken dat de organisatie op een eenduidige manier spreekt, handelt en werkt. Onze onderlinge verstandhouding is gebaseerd op overleg en consensus, waarbij we sterk hechten aan een evenwicht tussen inbreng van ‘bovenaf’ en ‘onderop’. We delen een mondiale strategie, die we samen hebben opgesteld en uitvoeren. Verbonden door afspraken De internationale WSPA-organisatie is onderling verbonden door tal van afspraken, zoals • • het Policy Booklet de Finance Policy • de Human Resources Policy Het hoofdkantoor in Londen fungeert voornamelijk als spin in het web en coördinator. Vanuit een strategische positie overziet het externe en interne ontwikkelingen en reageert daar op. Het kantoor begeleidt de ontwikkeling van onze mondiale strategie, formuleert gezamenlijke standaarden en verleent centrale diensten. Het bepaalt de bestemming van een deel van de wereldwijde inkomsten, zet mondiale campagnes in de steigers en coördineert internationale activiteiten. Landenkantoren zijn verantwoordelijk voor de eigen hulpprojecten, lobby- en campagneactiviteiten en het werven van fondsen (die deels door hen en deels door het hoofdkantoor worden besteed). Ze dragen bij aan WSPA’s strategieontwikkeling en de verbetering van gedeelde instrumenten – zoals methodieken voor het plannen, monitoren en evalueren van ons dierenwelzijnswerk. De landenkantoren hebben een grote mate van vrijheid bij de uitvoering van hun werk, al zijn ze natuurlijk gebonden aan ons raamwerk van afspraken en de mondiale strategie. Daaraan geven ze lokaal invulling: ze opereren op een manier die past in de eigen politieke, economische, sociale, culturele en juridische omgeving. Organisatie - 13 Pagina 12

Pagina 14

Voor tijdschriften, online vakbladen en onderwijscatalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw artikelen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication