De regiokantoren vullen de ruimte tussen het mondiale niveau van het hoofdkantoor en het landenniveau van de landenkantoren. Hun taak is het opzetten van campagnes in landen waar WSPA geen vestiging heeft en het voeren van politieke lobby op regionaal niveau. Zoals in Brussel bij het Europees Parlement. Samen met ‘hun’ landenkantoren intensiveren ze bovendien de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld door samen strategieën te ontwikkelen om grensoverschrijdende kwesties op het gebied van dierenwelzijn aan te pakken. WSPA Nederland valt (uiteraard) onder het regiokantoor voor Europa. Meer informatie over onze internationale managementstructuur vindt u hier. 2.1.3 Samenwerking met anderen WSPA was tot 2011 behalve een organisatie ‘op zich’ Born in The Hague: regiokantoor Europa Het regiokantoor voor Europa bestaat sinds 2013. Het is opgezet vanuit het kantoor van WSPA Nederland in Den Haag. Daar is het formeel ook gevestigd, al werken drie van de vijf medewerkers in Brussel, Londen en Berlijn. Het kantoor wordt geleid door de directeur van WSPA Nederland. Omdat het werk ‘voor Europa’ intussen een voltijds baan is, draagt hij zijn Nederlandse taken in 2014 over aan een nieuwe directeur. De Europese regio telt vier landenkantoren: in GrootBrittannië, Denemarken, Zweden en ons land. Tot voor kort was er ook een WSPA-kantoor in Duitsland. In 2013 besloten directie en bestuur aldaar zich echter los te makenvan onze mondiale organisatie. Dat kon doordat ze de officiële samenwerkingsovereenkomst met het internationale hoofdkantoor nooit hadden getekend. Plannen om een nieuw Duits kantoor op te zetten, zijn er momenteel niet. 14 - jaarverslag 2013 ook de grootste alliantie van dierenwelzijnsorganisaties ter wereld. Mondiaal hadden we ruim duizend formele lid-organisaties. Vanwege de bureaucratie die hierbij voortdurend op de loer lag, zijn we van het officiële lidmaatschap afgestapt. We werken nu met dynamischer partnerschappen, soms geformaliseerd in een Memorandum of Understanding (MoU). Om de kracht van het oude netwerk van lidorganisaties te behouden en vooral ook verder uit te bouwen, hebben we Animal Mosaic opgezet: een internetplatform met informatie, onderwijsmateriaal, wetenschappelijke bevindingen, wettelijke bepalingen en online fora. Animal Mosaic richt zich niet alleen op onze gebruikelijke partners. Het betrekt ook wetenschappers, bedrijven, journalisten, onderzoekers, studenten en politici bij ons werk. En organisaties die zich niet in eerste instantie bezighouden met dierenwelzijn, maar bijvoorbeeld humanitaire hulp verlenen of natuur en milieu beschermen. Het idee is om mensen met verschillende achtergronden zo in staat te stellen samen aan een betere toekomst voor dier én mens te werken. Dat geeft uiting aan onze visie dat dierenwelzijn meer is dan een kwestie op zich: het maakt deel uit van thema’s als volksgezondheid, denk aan uitbraken van ziektes in de intensieve veehouderij zoals Q-koorts of BSE (‘gekke koeienziekte’), voedselzekerheid, in monoculturen kan één epidemie vernietigend uitpakken, economische ontwikkeling, het dumpen van dierlijk voedsel in Afrikaanse landen ondermijnt lokale productie en klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen door vee. Bij (het oplossen van) problemen op deze terreinen komen mens en dier elkaar voortdurend tegen. Daarom gaan we ook steeds Pagina 13

Pagina 15

Scoor meer met een online winkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden PDF's online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication