MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ookvoordieren De overheid spoort bedrijven en instellingen aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar het beleid dat ze hiervoor maakt, kan volgens het MVO Platform soms echt beter. WSPA wijst binnen het Platform consequent op hiaten betreffende dierenwelzijn. Zo kunnen op dit moment bedrijven aanspraak maken op overheidssteun zonder dat dierenwelzijn wordt meegewogen in de beoordeling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook in de analyse die de overheid in 2013/2014 laat maken van zogenaamde ‘MVO-risico’s’ – juist bedoeld om tot beter beleid en meer resultaten te komen – spelen dieren (nog) geen rol. Maatschappelijk en anderszins onverantwoord. De financiële bijdrage die WSPA Nederland aan deze verbanden leverde in 2013 bedroeg € 1000 voor de Dierencoalitie, € 1500 voor het MVO Platform en € 7000 voor Wilde Dieren de Tent Uit. Zelf ontvingen we geen geld van onze samenwerkingspartners. Organisatie - 21 Pagina 20

Pagina 22

Voor club bladen, online weekbladen en boeken zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw drukwerk.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication