2.2.5 Samenwerking met anderen WSPA hecht zeer aan samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen betekenen voor dieren in nood als we de krachten met anderen bundelen. In Nederland doen we dat vooral door het voortouw te nemen in de Dierencoalitie: een verband van 19 dierenbeschermingsorganisaties dat zich met maatschappelijke en politieke pleitbezorging sterk maakt voor de belangen van dieren. Op Animal Mosaic – onze online ontmoetingsplaats voor iedereen die werkt aan een betere toekomst voor dier en mens – heeft de Dierencoalitie haar eigen platform. Constructieve luis met knuppel De Dierencoalitie is een luis in de pels, poogt zaken aan te kaarten, maar is boven alles constructief. Bijvoorbeeld door zich uit te spreken over wetgevingsprocessen die dieren raken. Zo lobbyden we in 2013 voor betere uitvoeringsregels van de Wet dieren, een wet die begin dat jaar in werking trad maar waarvan sommige delen nog niet vastliggen. Ook pleitten we voor een bepaling die de intrinsieke waarde van dieren verankert in de nieuwe natuurbeschermingswet, die in 2014 wordt gepresenteerd. Samen hebben de organisaties van de Dierencoalitie – zoals AAP, Bont voor Dieren, Varkens in Nood en WSPA als voorzitter – een achterban van rond de half miljoen donateurs en leden. Deze samenwerkingsverbanden zijn belangrijk omdat ze tot initiatieven en resultaten leiden die anders waarschijnlijk niet van de grond zouden komen of geboekt konden worden. Ook om informatie, ideeën, kennis en contacten uit te wisselen, zijn ze van grote waarde. Verder zijn we: • aangesloten bij de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, die een verbod wil op het gebruik van wilde dieren in circussen • onderdeel van het MVO Platform, een bundeling maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Bijna de tent uit! De olifanten, tijgers, leeuwen en andere wilde dieren hebben de Nederlandse circustent bijna verlaten: naar verwachting zijn de ambtelijke molens klaar met draaien in de loop van 2014. Dan begroeten we het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, dat in 2012 door PvdA en VVD is opgenomen in het regeerakkoord – mede onder druk van Wilde Dieren de Tent Uit. 20 - jaarverslag 2013 Pagina 19

Pagina 21

Scoor meer met een web winkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication