Prioriteiten In het algemeen wil WSPA een eind maken aan het lijden van dieren die: • slachtoffer zijn van een ramp • gebruikt worden in de vee-industrie • onaangenaam samenleven met mensen • leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of pijn gedaan worden Binnen dit raamwerk heeft onze organisatie prioriteiten gesteld. Een wereld waarin miljarden dieren lijden, dwingt immers tot het maken van keuzes: wie heeft onze hulp het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meesteeffect? Ons antwoord omvat zes ‘voorrangsgebieden’. De keuze ervan is ingegeven door: • het aantal dieren dat onder gegeven omstandigheden lijdt • de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren • de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we kunnen ondernemen WSPA wil met voorrang • het lijden verlichten van de tientallen miljoenen dieren – vooral landbouw- en huisdieren – die getroffen worden door een ramp • een eind maken aan het onnodige en vaak verborgen lijden van miljarden dieren in de vee-industrie, met name in de industriële veehouderij – door diervriendelijke en duurzame voedselproductie te stimuleren • een eind maken aan het massaal afmaken van honden – meer dan twintig miljoen honden worden jaarlijks wreed en zinloos gedood als gevolg van angst voor hondsdolheid - terwijl alleen vaccinatie effectief is • doorgaan met onze langlopende inspanningen beren te bevrijden van de ellende van gevangenschap – uitgebuit vanwege hun gal of gedwongen mensen te ‘vermaken’ in beer-hondengevechten en als dansbeer • een eind maken aan de wrede internationale handel in miljoenen in het wild levende dieren, zoals reptielen, apen en vogels • een oplossing vinden voor het probleem dat vele zeezoogdieren, schildpadden en vogels verstrikt raken in oude visnetten en ander afval in zee Strategie en beleid - 23 Pagina 22

Pagina 24

Interactieve digi reisgids, deze brochure of rapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van web drukwerk.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication