3.2 Invulling in Nederland: meerjarenplan 2012-2016 De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen, die zorgt voor focus van de hele internationale organisatie. Om invulling te geven aan deze internationale strategie heeft WSPA Nederland een meerjarenplan gemaakt voor de periode 2012-2016. De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, zijn: • diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei te creëren en het risico van tegenvallende resultaten te spreiden over meerdere bronnen • meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland, via lobby en publiekscampagnes • het vergroten van WSPA’s zichtbaarheid door een sterker en aantrekkelijker profiel te creëren • het opbouwen van een netwerk van sympathisanten • de kennis van Nederlanders vergroten via publieksvoorlichting, zodanig dat meer mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren – bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen evenementen te bezoeken waar wilde dieren ‘kunstjes’ moeten doen Deze doelen betekenen deels een verdieping van ons werk en deels een verbreding. De verdieping betreft vooral de fondsenwerving. We hebben namelijk geconstateerd dat onze inkomsten uit werving na jaren van enorme groei langzamerhand op een stabiel niveau bleven steken. Terwijl de ambities fors zijn en het voor ons streven van groot belang is nieuwe groei te realiseren. De verbreding heeft te maken met uitbreiding van ons aandachtsveld. Waar we vroeger alleen keken naar 24 - jaarverslag 2013 dieren in het buitenland, richten we ons nu ook op dierenwelzijnsproblemen in eigen land. Met publiekscampagnes en lobbywerk stellen we problemen aan de kaak in de intensieve veehouderij en rond de (illegale) handel van uit het wild gehaalde levende dieren. Om dit effectief te kunnen doen, en ook om weer te groeien in onze fondsenwerving, hebben we een sterk merk nodig: we zijn nu nog niet bekend genoeg. Meer mensen moeten ons kennen als de professionele, betrouwbare en gepassioneerde organisatie die WSPA is. Een belangrijke stap zal in 2014 worden gezet, dan veranderen we onze naam in World Animal Protection waardoor in één oogopslag duidelijk is wat we doen: overal ter wereld dieren beschermen. Want dat was een belangrijk nadeel van de oude naam en vooral de afkorting ervan: het onderscheidde niet, was lastig te onthouden en vergde steeds uitleg voordat we to the point konden komen. Niet alleen de naam zal gewijzigd worden, ook het logo en de huisstijl. Met het op te bouwen netwerk van sympathisanten willen we mensen die achter onze doelstelling staan actief bij de organisatie betrekken. Zodat ze een steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn op tal van manieren (dus niet alleen financieel). Zo kunnen sympathisanten donateur zijn, maar ook ondertekenaars van onze petities, vrijwilligerswerk voor ons doen of in hun (online) netwerken aandacht besteden aan het welzijn van dieren. Op die manier helpen ze ook het kennisniveau in Nederland te verhogen – het laatstgenoemde doel in ons meerjarenplan. Pagina 23

Pagina 25

Heeft u een clubblad, z-mags of e-tijdschriften? Gebruik Online Touch: gids digitaal maken.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication