Professionalisering Om succesvol te blijven in de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze doelstellingen is WSPA Nederland zich de voorbije jaren verder aan het professionaliseren. In korte tijd zijn we flink gegroeid – qua donateurs, personeel én hoeveelheid werk. Dat merken we aan alles: Zo ontstond er behoefte aan nieuwe, aparte functies. Begonnen we onze eerste grote publiekscampagne, om Hollandse koeien terug in de wei te krijgen. Hadden we specialisten nodig om ons lobbywerk te intensiveren. Werd aandacht van massamedia voor ons belangrijker. Konden we ook op sociale media niet achterblijven. Werd een merkenpaspoort noodzakelijk om richting te geven aan de groeiende stroom externe communicatie. Vooral sinds 2011 is daarvoor heel wat werk verzet . We hebben bijvoorbeeld nieuwe statuten en reglementen in gebruik genomen, en interne protocollen voor onze administratieve organisatie. Er is projectmanagement geïntroduceerd en een ingevoerd voor donateurs en andere belanghebbenden. Er is een MT (management team) geformeerd om de directeur in zijn taak bij te staan. Voorheen werden geen maandelijkse financiële rapportages opgeleverd en besproken – intussen gebeurt dat wel. Voorheen was er geen budget voor scholing en training van medewerkers – nu is het er wel. Langs deze wegen tillen we ons van het niveau van een ‘kleine club’ naar dat van een middelgrote organisatie. Liggen we op koers? Onze medewerkers, directie en Raad van Toezicht houden voortdurend onze strategische doelen in het oog. Soms bekijken we met een schuin oog waar we staan bij het behalen ervan, soms kijken we heel expliciet met alle benodigde informatie op tafel. Uit een tussenstand over 2013 is gebleken • dat we intussen flink met fondsenwervende kanalen en methoden hebben geëxperimenteerd, goed zien wat níet werkt maar de optimale fondsenwervende mix nog niet hebben gevonden; met gevolgen voor de inkomsten • we er behoorlijk in slagen aandacht te creëren voor een fors dierenwelzijnsprobleem in Nederland: steeds minder koeien komen ooit in de wei! • dat WSPA’s zichtbaarheid langzaam groter wordt, maar we er nog (lang) niet zijn • ons sympathisantennetwerk zich uitbreidt, zij het nog langzaam Om succesvol te blijven in de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze doelstellingen is WSPA Nederland zich de voorbije jaren verder aan het professionaliseren. In korte tijd zijn we flink gegroeid – qua donateurs, personeel én hoeveelheid werk. Dat merken we aan alles: Zo ontstond er behoefte aan nieuwe, aparte functies. Begonnen we onze eerste grote publiekscampagne, om Hollandse koeien terug in de wei te krijgen. Hadden we specialisten nodig om ons lobbywerk te intensiveren. Werd aandacht van massamedia voor ons belangrijker. Konden we ook op sociale media niet achterblijven. Werd een ‘merkenpaspoort noodzakelijk om richting te geven aan de groeiende stroom externe communicatie. Vooral sinds 2011 is daarvoor heel wat werk verzet . We hebben bijvoorbeeld nieuwe statuten en reglementen in gebruik genomen, en interne protocollen voor onze administratieve organisatie. Er is projectmanagement geïntroduceerd en een ingevoerd voor donateurs en andere belanghebbenden. Er is een MT (management team) geformeerd om de directeur in zijn taak bij te staan. Voorheen werden geen maandelijkse financiele rapportages opgeleverd en besproken – intussen gebeurt dat wel. Voorheen was er geen budget voor Strategie en beleid - 25 Pagina 24

Pagina 26

Scoor meer met een e-commerce shop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication