Voorwoord De wereld waarin WSPA in 2013 actief was , werd gekenmerkt door een aantal merkwaardige paradoxen. Terwijl aan de ene kant goed merkbaar is dat in het algemeen de aandacht voor dierenwelzijn toeneemt, zeker in ons werelddeel, blijft tegelijkertijd concrete actie ver achter. En waar steeds duidelijker wordt – mede dankzij onze inspanningen op terreinen als voorlichting en educatie - dat dierenwelzijn geen op zichzelf staand vraagstuk is, maar direct samenhangt met problemen als klimaatverandering, uitputting van de aarde, gezondheid, voedselzekerheid en – veiligheid, inefficiënt gebruik van grondstoffen, durven of willen regeringen en bedrijven geen noodzakelijke maatregelen nemen. Maar niet alleen zij. Ook heel veel mensen zijn zich als burger ervan bewust dat we vaak slecht met dieren omgaan, terwijl ze ’s avonds in de supermarkt - als consument - die verkeerde praktijken in stand houden. Nog steeds worden dieren door een groot deel van de industrie op de eerste plaats als product gezien waarmee geld verdiend kan worden en als ding behandeld in plaats van als levende wezens met gevoelens en bewustzijn. Van te veel dieren wordt eerder de eetbaarheid dan de aaibaarheid gewaardeerd. Deze situatie is natuurlijk niet overal op aarde dezelfde. In het algemeen kun je zeggen dat de erkenning van het dier als wezen met een intrinsieke waarde in rijke, westerse landen breder wordt gedragen dan in landen die in economisch opzicht achter liggen – enkele uitzonderingen daargelaten. De EU wordt in veel gebieden – denk aan het Midden-Oosten, Brazilië - als voorbeeld gezien, als lichtend baken, waarvan de regels en wetten op het gebied van dierenwelzijn soms letterlijk gekopieerd worden. In veel opzichten, met name in de veehouderij, doet Europa het ook beter dan Noord-Amerika, maar huisdieren hebben daar weer een beter beschermde status. Anderzijds mag je daar allerlei wilde dieren in je achtertuin opsluiten. Het is dus niet eenduidig. In Oost-Europa hebben we verder te maken met een reëel probleem met zwerfhonden dat echter op een wrede en ineffectieve wijze wordt aangepakt. In verschillende landen zien we inmiddels wetgeving die het massaal doden van zwerfhonden toestaat en bevordert. Het gaat hier om vele honderdduizenden, gezonde en maar zelden agressieve honden, die soms op wrede wijze aan hun einde worden gebracht. Pagina 2

Pagina 4

Voor maandbladen, online onderwijs catalogussen en clubbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw magazines.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication