Daarmee komen we bij de belangrijkste thema’s die ook in 2014 en verder de agenda van WSPA bepalen: 1. De vee-industrie, de steeds fabrieksmatiger wijze van het houden van dieren in de veeteelt, die aan een enorme groei en schaalvergroting bezig is. Dat komt doordat landen als China, Brazilië, India en ook verschillende Afrikaanse landen een stevige economische groei kennen waardoor, bijna als een automatisme, ook de vraag naar consumptievlees toeneemt. Neem bijvoorbeeld de fok van konijnen voor de slacht: volgens cijfers van de FAO in 2011 alleen al in Europa niet minder dan 328 miljoen, waarvan ruim de helft (170 miljoen) in Italië. De dieren worden gehouden in benauwde kooien, ongeveer een A4tje ruimte per individu, met vloeren van gaas die zorgen voor verwondingen aan de pootjes en botbreuken. Er is in de verste verte geen sprake van enig natuurlijk gedrag of zelfs van afleiding. Er sterven veel dieren nog voor ze geslacht worden, ze lijden aan ziektes en bacteriële besmettingen. Ook de situatie van varkens is in het algemeen verre van benijdenswaardig. Ze zitten hun leven lang in het beton, kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen – wroeten – en zien alleen, heel kort, de buitenwereld als ze worden ingeladen in de wagen die ze naar het slachthuis brengt. En de melkkoeien, waarvoor WSPA Nederland de laatste twee jaar campagne heeft gevoerd, dreigen steeds vaker het hele jaar op stal te moeten blijven. Bij ongewijzigd beleid is dat in 2025 niet langer een derde van het totaal maar twee derde. Er zijn op Europees niveau geen regels voor deze dieren. Erger: er is in Brussel geen aandacht voor. Gelukkig komen er vanuit bedrijven enkele initiatieven voor verbetering van de situatie. Een ander pluspuntje is dat er onder consumenten groeiende interesse is in alternatieve, biologische veehouderij. Maar daarbij gaat het vooralsnog om een kleine minderheid. Het ligt in de verwachting dat WSPA in 2014 op dit terrein een keuze zal maken voor een nieuw thema. 2. Zwerfhonden in Oost-Europa. Zoals hierboven al gememoreerd zijn er in diverse Oost-Europese landen problemen met zwerfhonden. We weten dat het op grote schaal doden van de dieren sowieso geen oplossing is voor het probleem, omdat binnen de kortste keren de hondenpopulatie weer net zo groot is. Daarnaast weten we dat het geld dat beschikbaar is voor het op een diervriendelijke wijze (bij de dierenarts) doden van de dieren vaak in eigen zak wordt gestoken zodat de honden op gruwelijke wijze worden uitgehongerd en afgemaakt. Deze praktijk dreigt in verschillende Oost-Europese landen te worden ingevoerd. Het gaat hierbij om vele honderdduizenden, mogelijk zelfs miljoenen dieren. Het stropen en verhandelen van wilde, exotische dieren is een groeiende en grotendeels illegale activiteit. Daarbij kan het gaan om het doden van olifanten en neushoorns vanwege hun ivoor, maar ook om bijvoorbeeld de aanschaf van reptielen of tropische zangvogels als huisdier. Naar schatting negentig procent van de dieren die hierbij betrokken is, is binnen een jaar overleden. Hetzij bij de vangst, bij het transport of omdat de eigenaar niet weet welke verzorging het dier nodig heeft of er na verloop van tijd vanaf wil. In termen van geld is de deze illegale vorm van dierenmisbruik omvangrijker dan die van mensensmokkel en alleen kleiner dan de handel in drugs en wapens. Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een online winkel in uw brochures. Velen gingen u voor en publiceerden jaarverslagen online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication