Extra toezicht Omdat WSPA Nederland onderdeel is van een internationale organisatie met een hoofdkantoor in Londen, wordt op een groot deel van onze geldstroom ook toegezien door de Britse Charity Commission: het deel namelijk, dat we rechtstreeks afdragen aan Londen. De Charity Commission bewaakt de strenge normen die de Britse overheid hanteert bij de erkenning van charitatieve organisaties. Of niet erkenning. Ze heeft vergaande bevoegdheden om bij disfunctioneren in te grijpen en kan zelfs een bestuursontbinding afdwingen. Bij (vermoedens van) wanbeleid of wanprestaties kan ze onderzoek doen. Onder toezicht van de commissie heeft WSPA de begeerde status van UK Registered Charity. In Nederland zien we diverse ontwikkelingen rond het toezicht op goede doelen. Er wordt kritiek geuit op de regels van het CBF, die voor nieuwkomers anders zouden uitpakken dan voor bestaande deelnemers. Ook wordt er binnen de overheid nagedacht over de vraag of er voor haar een rol is weggelegd, of dat het toezicht particulier geregeld kan blijven. De directie volgt die ontwikkelingen nauwlettend en zal te zijner tijd ons standpunt bepalen. Gezien de grote effecten op onze administratie en omdat we al onder het Britse toezicht staan, heeft het regelen van specifiek Nederlands toezicht voor ons momenteel geen prioriteit. Overigens bleven we in 2013 ruim onder de norm die het CBF hanteert voor het percentage fondsenwervingskosten, namelijk 15,3%. Om te beginnen stelt de directeur in samenspraak met de medewerkers een meerjarenplan op, met de Mondiale Strategie als inhoudelijk uitgangspunt. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het uitgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van afgeleide jaarplannen en -begrotingen, die op eenzelfde manier tot stand komen. Aan elk jaarplan hangen we bovendien ‘resultaatgerichte afspraken’: over de specifieke bijdragen van iedere medewerker aan de realisatie van het jaarplan. 32 - jaarverslag 2013 Naar de individuele voortgang op basis van die afspraken wordt twee keer per jaar formeel gekeken – door de medewerker en zijn of haar leidinggevende. Ze voeren halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het eind een beoordelingsgesprek. Naar de algemene koers en voortgang kijkt het Management Team (MT): de directeur, het hoofd Programma’s en het hoofd Fondsenwerving. Het Team zet de inhoudelijke lijnen uit en bereidt strategische beslissingen voor. Ook grotere besluiten over besturing van de organisatie worden door het MT voorbereid. Met de budgethouders voor Communicatie en Financiën & Personeelszaken bekijkt het Management Team elke maand of de organisatie op koers ligt, dus of de doelstellingen in het jaarplan worden behaald. Dat gebeurt via uitgebreide maandrapportages, met daarin financiële overzichten en scherp omschreven prestatie-indicatoren. De voortgang van grote projecten komt eveneens aan de orde. Het Management Team vergadert elke twee weken. In de tussenliggende twee weken komt het MT samen met de budgethouders voor Communicatie en Financiën & Personeelszaken voor het zogenaamde voortgangsoverleg. Aan het eind van het jaar maken we samen de balans op. We evalueren processen en uitkomsten en formuleren verbeterpunten voor de toekomst. Dat doen we ook na afronding van projecten, campagnes en ‘proefprojecten’ (pilots). 4.3 Directie WSPA’s directeur wordt benoemd aan de hand van een gedetailleerde profielschets en na selectiegesprekken Pagina 31

Pagina 33

Interactieve digitale whitepaper, deze gids of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het bladerbaar maken van e-lesmateriaal.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication