De adjunct-directeur had in de maanden dat hij voor WSPA Nederland werkte geen nevenfuncties die tot belangenstrengeling zouden kunnen leiden. Salaris van de directie De beloning van onze directie gebeurt volgens de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI (Vereniging van Fondswervende Instellingen). Die bepaalt dat een directiesalaris moet passen bij het ideële karakter van een goed doel, maar wel een reële beloning moet zijn voor de professionele uitvoering van het werk. Een hoger jaarinkomen was op basis van de Adviesregeling toegestaan. We denken echter dat het salaris zoals nu is vastgesteld in overeenstemming is met de complexiteit, omvang en inhoud van het werk. Directeur Jaarsalaris: vakantiegeld: Bruto jaarsalaris: Pensioenpremies: Sociale lasten: Totale salariskosten directeur: €67.127 €5.370 €72.497 €4.549 €7.464 €84.510 Bij het salaris van de directeur over 2013 moet worden opgemerkt dat hij gedurende de maanden februari tot en met september van dat jaar de functies van directeur Nederland combineerde met die van interim-directeur Europa. De jaarlijkse evaluatie van de beloning resulteerde erin dat het salaris van de directeur op 1 januari 2013 werd verhoogd met het inflatiepercentage over 2012: 2,5 procent. 4.4 Raad van Toezicht Bob van den Bos, voorzitter in andere hoedanigheden heb ik mij eerder ook ingespannen om dierenleed te beëindigen. Als voorzitter van de Raad kan ik een klein steentje bijdragen aan het broodnodige werk van WSPA.” “Ik ben graag onderdeel van de Raad omdat ik het werk van WSPA van groot belang vind en veel waarde hecht aan het goed functioneren van WSPA Nederland. Het is plezierig om klankboord van de directeur te kunnen zijn. Als politicus en Voorzitter sinds: november 2012 (lid sinds augustus 2003) Functie in dagelijks leven: politicoloog (publicist, docent en onderzoeker) en politicus. Eerder lid van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Michel Kuik, penningmeester “Opkomen voor dieren betekent opkomen voor een groep die dat niet voor zichzelf kan doen. Een groep die onnodig leed wordt toegebracht, wat simpelweg niet acceptabel is. Je daarvoor inzetten betekent een beetje bijdragen aan het behoud van deze wereld. Iedereen zou dat vanuit de eigen kennis of professie moeten doen. De natuur is een kostbaar goed waarmee we te vaak onverantwoord omgaan.” Penningmeester sinds: maart 2012 Functie in dagelijks leven: Partner accountantskantoor enik Relevante nevenfuncties: geen 34 - jaarverslag 2013 Pagina 33

Pagina 35

Voor clubmagazines, online onderzoeksrapporten en spaarprogramma zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw archief.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication