Lucie Wigboldus “ ‘Mijn dier is mijn beste vriend!’ Wie heeft dat vroeger niet gezegd over zijn huisdier. Laten we daar ook naar handelen. Door aandacht te schenken aan dierenwelzijn in de wereld. En mensen verantwoordelijkheid bij te brengen voor dier en natuur met respect voor de situatie waar een ieder zich in bevindt.” Lid sinds: 2013 Functie in het dagelijks leven: directeur partijbureau VVD Relevante nevenfuncties; geen 4.4.1 Samenstelling In 2013, tot 17 december, bestond de Raad van Toezicht van WSPA Nederland uit zes vrijwilligers, daarna vijf, plus een betaalde kracht van WSPA’s hoofdkantoor in Londen. Voor het opnemen van een vertegenwoordiger van het internationale kantoor is gekozen om goed verbonden te blijven met de mondiale WSPA-familie. Zodat het Nederlandse kantoor geen eiland wordt maar verankerd blijft in het internationale netwerk, en van daaruit bijdraagt aan de wereldwijde WSPA-strategie. John Trampleasure “We delen de planeet met dieren – wij zijn van hen afhankelijk en zij van ons. Ik werk bij deze organisatie om te doen wat ik kan om de wereld dieren te laten beschermen, of ze door ons verzorgd worden (zoals de meeste) of in het wild leven. Want onze gezamenlijke ambitie om in een werkelijk duurzame wereld te leven is daarvan afhankelijk.” Lid sinds: 2010, toen hij in dienst kwam bij WSPA International Functie in het dagelijks leven: adjunct-directeur WSPA De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mensen die hun sporen hebben verdiend in de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap of bij maatschappelijke instituten. Hun werving gebeurt via oproepen die we uitzetten in onze zakelijke netwerken. Een commissie uit de Raad van Toezicht selecteert aspirant-leden op basis van een geschreven profielschets. Ze kijkt bijvoorbeeld naar affiniteit met de doelstelling, 36 - jaarverslag 2013 De internationale vertegenwoordiger wordt voorgedragen door het internationale kantoor. De Raad van Toezicht kan een kandidaat weigeren als gedacht wordt dat hij of zij niet voldoet aan het gewenste profiel. Londen moet dan met een nieuwe voordracht komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de internationale vertegenwoordiger zijn of haar rol in de Raad “zonder last of ruggespraak en zonder mandaat vanuit WSPA International vervult”: de persoon neemt zitting als onafhankelijk persoon. Maar kan natuurlijk wel veel internationale context in de overleggen inbrengen. Op dit moment heeft John Trampleasure vanuit WSPA’s hoofdkantoor zitting in de Raad van Toezicht. Hij is de adjunct-directeur van de mondiale organisatie. Pagina 35

Pagina 37

Heeft u een presentatie, noviafacts of erelatiemagazines? Gebruik Online Touch: lesboek van pdf naar digitaal converteren.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication