specifieke kwaliteiten die de kwaliteiten van zittende leden aanvullen en naar bestuurservaring. Profielschets voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht • • • affiniteit met de doelstelling van WSPA integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling inzicht in de eisen die op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie worden gesteld en bekend met de vereisten van ‘good governance’ • • brede maatschappelijke belangstelling, ervaring en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen beschikking over relevante werkervaring Het selectieproces behelst een uitgebreide, wederzijdse kennismaking. Aspirant-leden wonen een vergadering van de Raad van Toezicht bij, brengen een bezoek aan het kantoor in Den Haag, voeren een gesprek met twee zittende leden en met de directeur. De laatste heeft alleen adviesrecht: benoeming van nieuwe leden gebeurt door de voltallige Raad van Toezicht – voor een periode van vier jaar. Een tweede termijn van vier jaar is mogelijk; een derde (sinds 2012) niet. 4.4.2 Raadsverslag De Raad van Toezicht kwam in 2013 vijf keer samen. Op de agenda stonden uiteraard de jaarrekening en het jaarverslag 2012, en het jaarplan en de begroting 2013. Daarnaast waren dit de belangrijkste onderwerpen. Agenda van de Raad van Toezicht • Werving van twee nieuwe leden van de Raad (Wigboldus en Wiebes) • Taakverdeling na de benoemingen van Wigboldus en Wiebes • Benoeming van Van den Bos tot voorzitter per 15 maart • Werving van een nieuwe directeur • Vaststelling van Jaarrekening en jaarverslag 2012 • • Behandeling van klachten volgens de regeling Zelfevaluatie • Het nieuwe merk • De vernieuwing van de fondsenwerving • Vaststellen van het budget 2014 Besturen en toezicht houden - 37 Pagina 36

Pagina 38

Scoor meer met een online shop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication