De belangrijkste punten die bij deze zelfevaluatie aan de orde kwamen, waren: • De afstand en betrokkenheid tussen directie en RvT zijn goed in balans. Vooral de voorzitter heeft veel contact met de directeur. • Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk van de organisatie en van elkaar, Hun teamgeest en samenspel zijn uitstekend. • Door het vertrek van twee leden heeft de Raad enige tijd in kleine samenstelling moeten werken, juist in een periode dat er veel te doen was. Gelukkig zijn er twee competente nieuwe leden geworven. Er zou nog een lid bij moeten komen die ervaring heeft met fondsenwerving. • De effectiviteit van het toezicht op financieel gebied kan verbeterd worden. Daartoe moeten de contacten met het hoofdkantoor en met de accountant intensiever worden. • De agenda van de Raad kan worden uitgebreid met zaken die de bedrijfsorganisatie betreffen. De leden van de raad van toezicht ontvingen vorig jaar samen € 3.444,98 aan vacatiegeld. Deze kosten vielen uiteen in reiskosten (€ 444,98) en de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen (€ 3.000). Onze vacatieregeling geldt alleen de vrijwillige leden van de raad; de vertegenwoordiger van WSPA International krijgt geen vergoeding. Vanaf 2014 zal elk jaar de account aanschuiven bij de vergadering van de Raad van Toezicht waarin zijn bevindingen inzake de Jaarrekening worden besproken. Daartoe is in 2013 besloten. De bevindingen van de accountant betreffende het jaarverslag 2013 zijn conform beleid eerst bekeken door de directeur. Deze heeft de taak aanbevelingen te doen en 40 - jaarverslag 2013 Onze vacatieregeling geeft leden van de raad van toezicht een kleine vergoeding Onze vacatieregeling geeft leden van de raad van toezicht een kleine vergoeding Bijwonen vergadering € 210 (lid) € 300 (voorzitter) Onkosten reiskosten in Nederland op basis van 2e klas OV of € 0,19 per kilometer reiskosten in het buitenland op basis van gemaakte kosten (economy class) hotelkosten op basis van gemaakte kosten (midden klasse accommodatie) telefoon- en printkosten op basis van gemaakte kosten (exclusief abonnementskosten) lunch, diner op basis van gemaakte kosten concrete acties voor te stellen in reactie op de bevindingen. Samen met het accountantsverslag zijn deze vorig jaar besproken met de Raad van Toezicht. De evaluatie van de accountantscontrole is door de penningmeester en de directeur besproken na de voltooiing van het jaarverslag. De accountant verricht geen andere werkzaamheden voor onze organisatie dan de controlewerkzaamheden en fiscaal advies. Hij wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Pagina 39

Pagina 41

Scoor meer met een webwinkel in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogi online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication